Skip to content

Arkkuhauta-alueet

Kirkon ympärillä on useita perinteisiä aukkuhauta-alueita. Osa haudoista on. ns. syvähautoja. Haudoista 2/5 on nurmipintaisia ja loput sorapintaisia.
Kaikille haudoille arkkulehtoa lukuun ottamatta asennettu palkit hautamuistomerkkien perustukseksi.

Arkkulehto

Arkkulehdossa haudat ovat rakennettu tiiviisti yhteen ja niille ei voi asentaa muistomerkkiä vaan vainajatiedot voidaan kiinnittää tarkoitusta varten varattuihin paaseihin.

Kammio- ja holvihaudat

Hautausmaan pohjoisosaan, valtatie 8 rajoittuvalle sivustalle on rakennettu kolme hautakammiorakennusta holveineen, joihin voidaan haudata arkkuja sekä uurnia.

Hautaholvihaudat ovat maahan rakennettuja betonirakenteisia hautoja. Suurin osa haudoista on täytetty soralla normaaliin tapaan. Viidessä rinnakkaishaudassa ei ole soratäyttöä, vaan holvi on peitetty graniittikansistolla.