Skip to content

Juhlapyhien kynttilä- ja kukkaviennit

Kukat ja koristeet haudoilla

Haudatun omaiset saavat seurakunnalta kyseessä olevaa hautausmaan osastoa koskevat ohjeet kasvien käytöstä haudalla. Kasvien lisäksi haudalle saa halutessaan tuoda yksittäisen, hautausmaalle sopivan koriste-esineen tietyin rajoituksin, esimerkkinä lapsen haudalle saa tuoda pehmolelun. Muovikukat haudoilla on kielletty.

Puuvartisten kasvien istuttaminen on kielletty. Seurakunnalla on oikeus poistaa haudoille ilman lupaa istutetut puuvartiset kasvit.

Kynttilät ja lyhdyt

Kynttilöitä ja lyhtyjä saa tuoda haudoille, niiden käytössä tulee kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta paloturvallisuus huomioon ottaen.

Omaisten toivotaan siistivän hauta kynttilöiden jätteistä kohtuullisen ajan kuluessa. Jätemäärän pienentämiseksi suositellaan käytettäväksi metallisia hautalyhtyjä, joissa voi polttaa muovikuoretonta lyhtykynttilää.

Omaisten toivotaan poistavan lyhdyt ja kynttilät haudoilta keväällä, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Haudoille jätetyt lyhdyt vaikeuttavat ja haittaavat nurmikonleikkuuta ja muuta hautausmaan yleishoitoa kasvukauden alkaessa. Paikoilleen jätetyt  lyhdyt poistetaan seurakunnan toimesta toukokuussa.