Skip to content

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräys on kirkon vuosittain järjestämä suurkeräys. Keräyksellä tuetaan syrjäytyneitä ja heikommassa asemassa olevia yksittäisiä ihmisiä, perheitä ja yhteisöjä Suomessa ja ulkomailla. 

Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräys torjuu ihmiskauppaa

Suomessa Yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja muun muassa kehittämällä tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä sekä vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja. Ihmiskaupan uhreille tarjotaan myös kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen. Uhreilla on mahdollisuus saada myös tulkki käyttöön ja mahdollisuus saada oikeudellista neuvontaa. Yhteistyökumppaneita keräyksessä vuonna 2017 ovat Pro-tukipiste ry, Rikosuhripäivystys, Pakolaisneuvonta ry ja Monika-Naiset liitto ry.

Yhteisvastuuvaroin tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän itselleen ja omaisilleen lähellä kotiseutuaan, eivätkä he joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.

Jordaniassa avustustyön painopisteenä ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 12-30vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

 

Yhteisvastuukeräyksestä vastaa Päivi Leino

Yhteisvastuukeräys Raisio