Skip to content

Saattohoidon tukihenkilötoiminta

Uusi kurssi saattohoidon tukihenkilöille alkaa 17.10.2017

Raision seurakunnassa koulutettiin vuonna 2014 ensimmäiset vapaaehtoiset saattohoidon tukihenkilöiksi. Tänä syksynä on alkamassa uusi koulutus henkilöille, jotka voisivat olla kiinnostuneita toimimaan saattohoidossa olevien ja heidän läheistensä tukena raskaassa elämäntilanteessa.

Kouluttajina ovat lääkäri Riitta Hoverfält, geriatri Inkeri Huiskala ja sairaalateologi Harri Heinonen sekä muita alan asiantuntijoita mm. Raision terveyskeskuksen osastolta ja kotisairaalasta.

Kurssi on maksuton ja siihen voi osallistua riippumatta siitä, onko vielä tässä vaiheessa valmis sitoutumaan tehtävään. Kiinnostus tämän kaltaiseen auttamis- ja vapaaehtoistyöhön riittää.

Saattohoito on kuolemaa lähestyvien ihmisten hoitoa, jonka tavoitteena on lievittää kipuja sekä helpottaa oireita ja potilaan ja omaisten ahdistusta, kun toivoa paranemisesta ei ole annettu. Saattohoidon tukihenkilö ei korvaa ammattilaisten työtä eikä läheisten tukea vaan täydentää sitä. Hän on tarvittaessa potilaan seurana ja turvana. Omaiselle tukihenkilö voi antaa mahdollisuuden tarpeelliseen lepotaukoon tai tarjota keskustelukumppanin. Tukihenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Saattohoidon tukihenkilökurssi kaikille asiasta kiinnostuneille seurakuntatalolla klo 17.30-19:

TIISTAI 17.10.
Mitä on saattohoito - perustietoa saattohoidosta ja mitä tukihenkilöltä odotetaan
lääkäri Riitta Hoverfält

KESKIVIIKKO 18.10.
Kohtaamisia kuolevan kanssa
lääkäri Riitta Hoverfält
geriatri Inkeri Huiskala, Turun kaupunginsairaala

KESKIVIIKKO 25.10.
Saattohoidon tila ja toiminta vuodeosastolla ja kotisairaalassa
Sh Maria Koskinen:raisiolaisen saattohoitopotilaan hoitopolku sekä kotisairaalan toimintaa saattohoitoon liittyen
Sh Päivi Alaspää-Myntti : saattohoito akuuttiosastolla sekä saatto-ja oirehoidosta yleensä
Sh Hanna Hilakari: ajatuksia saattohoidosta
Tukihenkilön puheenvuoro: Eliisa Karppinen

TORSTAI 26.10.
Sairaalateologi Harri Heinonen

Iltojen päätteeksi keskustelua ja kahvitarjoilu.

Aihepohdintoja:
Vaitiolo
Elämän omat kriisit / haastattelut
Sitoutuneisuus
Kohtaaminen/läsnäolo
Kenen ehdoilla
Jaksaminen, vertaistuki
Rajojen erilaisuus
Tehtävien rajaaminen