Skip to content

Kirkkoon kuulumattoman hautaus

Jos väestörekisteriin kuulunutta haudattaessa omaiset haluavat saada kappelin käyttöönsä, heidän on käännyttävä seurakuntatoimiston puoleen. Siellä selvitetään käyttöoikeuden ehdot, perittävät vuokrat ja varataan aika kappelista.

Kirkkoon kuulumattomien siunaus- ja hautajaistilaisuudet järjestetään yleensä hautausmaalla sijaitsevassa Alakappelissa. Kappelissa ei ole kiinteitä kristinuskon symboleita.

Pappi voi siunata kirkkoon kuulumattoman henkilön, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittävästi perusteita. Jos pappi ottaa tehtävän vastaan, hän toimittaa siunauksen kirkkokäsikirjan mukaan, jolloin papin ja kanttorin palvelukset ovat maksuttomia.

Joskus omaiset haluavat toimittaa kirkkoon kuulumattoman hautauksen kappelissa ilman pappia. Sen sijaan he haluavat tilaisuuteensa kanttorin soittamaan. Tällaisessa tapauksessa omaisten on itse sovittava asiasta kanttorin kanssa sekä maksettava toimituspalkkio ja matkakorvaus.