Skip to content

Käytännön järjestelyt

Milloin kastetaan?

Kasteen tulisi tapahtua kolmen (3) kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Kasteaikoja on  lauantaisin ja sunnuntaisin. Tarkemmat tiedot kasteajoista saa seurakuntatoimistosta.

Mikä lomake?

Lapsen synnyttyä seurakuntaan kuuluvat vanhemmat saavat kotiin lomakkeen lapsen tietojen antamista varten. Kyseessä on väestörekisterikeskuksen lomake. Siihen merkitään lapsen etunimet ja sukunimi sekä kastettavan lapsen kummien nimet, henkilötunnukset ja kotiseurakunta. Täytetty lomake toimitetaan seurakuntatoimistoon.

Missä?

Kaste voidaan toimittaa perheen itse valitsemassa paikassa; kodissa, isovanhempien luona, kirkossa tai seurakuntakodissa.

Suomessa kotikasteet ovat yleisimpiä. Kirkkokaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Perheenjäsenet ja sukulaiset voivat osallistua kastetilaisuuteen esimerkiksi lukemalla evankeliumin, muun raamatuntekstin tai rukouksen tai esittämällä musiikkia.

Kuka kastaa?

Kastavasta papista ym on sovittava seurakuntatoimistossa, minne myös kasteeseen liittyvät asiapaperit jätetään. Pappi tapaa perheen ennen kastetta sopiakseen yksityiskohdista.

Mistä varataan pappi ja kaste?

Lapsen syntymän jälkeen ota yhteyttä Raision seurakuntatoimistoon. Seurakuntatoimiston kautta sovitaan kastejuhlan aika, paikka ja kasteen toimittava pappi.

Tavataanko pappi?

Nykyisin on yleistä, että pappi haluaa tavata lapsen vanhemmat ennen kastejuhlaa. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi kastetoimituksen kulku, sovitaan kastekaavan vaihtoehtoisista osista, läsnä olevien tehtävistä ja virsistä sekä keskustellaan nimestä, kummin valinnasta ja kristillisen kasteen uskonnollisesta sisällöstä.

Mitä maksaa?

Kastetilaisuuden järjestäminen kirkoissa ja seurakuntataloissa on ilmaista Raision seurakunnan jäsenille. Kasteen jälkeisestä kastejuhlasta seurakunnan tiloissa ei peritä jäseniltä maksua kolmen ensimmäisen tunnin osalta.

Mistä kastekynttilä ja todistukset?

Kotiseurakunnan pappi tuo lapselle kastekynttilän ja kastetodistuksen sekä kummeille annettavat kummitodistukset. Mikäli lapsi kastetaan toisella paikkakunnalla tai kastava pappi tulee seurakunnan ulkopuolelta, kynttilät ja todistukset noudetaan Raision seurakuntatoimistosta.