Skip to content

Kirkosta eroaminen

Jos tahdot erota kirkosta, voit toimittaa eroilmoituksesi postitse Raision seurakuntaan tai mille tahansa maistraatille. Ilmoituksen voi laatia vapaamuotoisesti, erillistä lomaketta ei tarvita. Eroilmoituksen voi käydä tekemässä seurakuntatoimistossa myös henkilökohtaisesti.

Ero astuu voimaan heti, kun kirjallinen eroamisilmoitus on jätetty tai saapunut maistraattiin tai seurakuntaan. Kun kirkosta eroaminen on rekisteröity väestötietojärjestelmään, maistraatti toimittaa eronneelle henkilölle vahvistuksen eroamisesta.

Sinulla on toivoessasi mahdollisuus keskustella papin kanssa asiasta, tai voit antaa seurakunnalle palautetta mahdollisista eroamiseen liittyvistä syistä.