Skip to content

Sukututkimus

Sukuselvitys sukututkimusta varten

Sukututkimus on kiintoisa ja monipuolinen harrastus, jossa kerätään tietoja menneistä sukupolvista. Monessa tapauksessa tietoja tarvitaan myös suvun elossa olevista jäsenistä. Tietoja voi kerätä lisäksi heiltä itseltään, jotta varmistutaan siitä, että henkilöt haluavat antaa tietojaan sukututkimuksen käyttöön.

Seurakunta palvelee sukututkijoita myös tekemällä sukututkimuksessa tarvittavia sukuselvityksiä.

Tilaus

Tutkimustarkoituksiin käytettävät sukuselvitykset tilataan kirjallisena seurakuntatoimistosta.

Toimitus

Sukuselvitys toimitetaan tilaajan antamaan postiosoitteeseen kirjeitse, ellei toisin ole sovittu. Todistuksen lähettämisestä peritään 5,50 euroa. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 €) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu.

Hinta

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30.00 €/todistus. Jos todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa. Mahdollisesta laajemman selvityksen hinnasta on hyvä sopia arvio etukäteen soittamalla seurakuntatoimistoon, puh. (02) 4360 300.

Liitteet: