Skip to content

Hallinto

Seurakuntahallintoa säätelevät yleisten lakien lisäksi Kirkkolaki ja Kirkkojärjestys sekä Kirkon vaalijärjestys. Hallintoeliminä ovat vaaleilla valittu kirkkovaltuusto ja sen nimeämä valmistelusta vastaava kirkkoneuvosto.

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkoherra Pertti Ruotsalo.   

Lisätietoa kirkon hallinnosta.