Skip to content

Kirkkovaltuusto ylin päättäjä

Kukin seurakunta hoitaa itse hallintoaan ja omaisuuttaan kirkkolain ja kirkkohallituksen ohjeiden puitteissa. Seurakuntavaaleissa joka neljäs vuosi valittava kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa.

Raision seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 27 seurakuntavaaleilla valittavaa valtuutettua. Määrä riippuu seurakunnan jäsenmäärästä. Valtuuston puheenjohtajaksi valitaan joku valtuutetuista. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia ja niistä kuulutetaan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla.

Kirkkovaltuusto päättää

  • toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
  • käsittelee toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen
  • tuloveroprosentista
  • uusien virkojen perustamisesta
  • hautapaikkamaksuista
  • merkittävistä rakennuspäätöksistä ja investoinneista


Kirkkovaltuuston jäsenet toimikaudella 2015-2018

Puheenjohtaja 2017-2018: Risto Nikkonen
Varapuheenjohtaja 2017-2018: Hannele Lehto-Laurila

Kokouksissa pöytäkirjaa pitää talousjohtaja Kari Haakana.
Sihteerinä toimii kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuominen.

Muut jäsenet

Aaltonen Annika
Alanen Hannele
Allen Pipsa
Ekman Timo
Haavisto Emmi
Haikka Marja
Kaamanen Mikko
Koskensalo Timo
Köpsi Veera
Laaksonen Jenni
Lahti Aulis
Lahti Leena
Laukkanen Lauri
Lehto-Laurila Hannele
Lähteenmäki Inka
Martikainen Leena
Myllymäki Kalle
Nikkonen Risto
Nisunen Jasmin                                                                                                                    Parantainen Vesa
Rantala Jukka
Rosama Jarmo
Ruusuranta Anita
Sulonen Raimo
Vainio Jukka
Vanto Jukka
Viljanen Helena