Skip to content

Toimeenpanijana kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on jokaisessa seurakunnassa toimiva, valtuuston asettama valmisteleva ja toimeenpaneva hallintoelin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii viran puolesta kirkkolain mukaan seurakunnan kirkkoherra. Raision kirkkoneuvostossa on 10 jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävät

  • johtaa srk:n toimintaa
  • edistää hengellistä elämää
  • toimia srk:n tehtävän toteuttamiseksi
  • johtaa hallintoa talouden ja omaisuuden hoitoa
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta
  • valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet
  • valmistella kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2017-2018

Kirkkoneuvoston itseoikeutettuna jäsenenä ja puheenjohtajana on kirkkoherra Sari Lehti.

Kirkkoneuvoston kokouksissa pöytäkirjaa pitää talousjohtaja Kari Haakana.

Sihteerinä toimii kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuominen.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Lauri Laukkanen.

Kokouksissa on lisäksi puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsen

Varajäsen

Timo Ekman Jukka Vanto
Aulis Lahti Leena Lahti
Lauri Laukkanen Olavi Tuomi
Inka Lähteenmäki Jukka Vainio
Leena Martikainen Marja Haikka
Vesa Parantainen Raimo Sulonen
Anita Ruusuranta Hannele Alanen
Jasmin Nisunen Timo Koskensalo
Helena Viljanen Jukka Rantala