Skip to content

Toimeenpanijana kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on jokaisessa seurakunnassa toimiva, valtuuston asettama valmisteleva ja toimeenpaneva hallintoelin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii viran puolesta kirkkolain mukaan seurakunnan kirkkoherra. Raision kirkkoneuvostossa on 10 jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävät

  • johtaa srk:n toimintaa
  • edistää hengellistä elämää
  • toimia srk:n tehtävän toteuttamiseksi
  • johtaa hallintoa talouden ja omaisuuden hoitoa
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta
  • valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet
  • valmistella kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2019-2020

Kirkkoneuvoston itseoikeutettuna jäsenenä ja puheenjohtajana on kirkkoherra Sari Lehti.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Hannele Lehto-Laurila.

Sihteerinä toimii Sirpa-Liisa Tuominen.

Kokouksissa on lisäksi puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsen

Varajäsen

Hannele Alanen Kimmo Kosonen
Timo Ekman Terhi Valkeejärvi
Hannele Lehto-Laurila, kn vpj. Annika Aaltonen
Inka Lähteenmäki Jussi Salonen
Anneli Minks Anneli Vainio
Risto Nikkonen Olavi Tuomi
Anita Ruusuranta Juhani Hietala
Eero Vainio Ville Virtanen
Jukka Vanto Jasmin Nisunen