Skip to content
Raision seurakunta > Asiointi > Hautapaikat Ja Hautojen Hoito > Hautapaikat > Uurnahauta-alueet

Uurnahauta-alueet

Uurnahautauksessa on monia vaihtoehtoja. Suurin osa uurnahaudoista sijaitsee Ikirauhan kalliolla ja Kirkkauden kappelissa. Ristin Suvannon muistolehto sijaitsee ns. vanhalla hautausmaalla.

Ikirauhan kalliolla sijaitsevat mm. suku-uurnahaudat, Kivikkopuutarha, tuhkan sirottelualueet sekä Ikirauhan Kallioiden muistolehto.

Ikirauhan kalliot

Ikirauhan kalliot ovat pelkästään uurnahautaamiseen tarkoitettu n. 0,5 ha:n kallioinen kokonaisuus ja sen hautakorttelit ovat osittain louhimalla rakennettuja. Alueella on käytössä erilaisia uurnahautoja ja hautaustapoja.

Oleellisesti alueeseen liittyy ainutlaatuinen talvihautausmaa, Kirkkauden kappeli.  Ikirauhan kalliot ja Kirkkauden Kappeli valmistuivat 1992. Alueen pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Bey Heng.

Ikirauhan Kallioiden suunnittelun yksi perusajatus on ollut rakentaa hautausmaa sellaiseksi, että se ei vaadi omaisilta erityistä haudanhoitoa eli ns. haudan hoitovelvoitetta ei ole. Tällä on pyritty helpottamaan omaisten asemaa verrattuna perinteiseen arkkuhautaan, jota velvoitetaan pitämään kunnossa omaisten toimesta. Toisaalta hoito on sallittu tietyissä rajoissa. 

Kirkkauden kappeli

Ainutlaatuinen uurnahautausmaa-alue, joka on katettu teräsrunkoisella ja lasiseinäisellä rakennuksella. Maalattia, jota muratit peittävät, pidetään sulana talvella. Se mahdollistaa uurnanlaskut myös aikana, jolloin maa muuten on roudassa.

Ristikiven perhehaudat

Haudat ovat uurna sukuhautoja, joissa on valmiina muistomerkki. Omaisten huoleksi jää kiven kaiverrus.

Sirottelualue

Tuhkan sirotteluun on varattu Ikirauhan kallioilla omat alueensa.

Perhehauta-alueet

Nämä alueet sijaitsevat Kallioalueen korkeimmalla paikalla, eri puolilla kallion korkeinta kohtaa. Haudat ovat uurna sukuhautoja, joissa suuressa osassa on valmiina muistomerkki. Osastoilla 06 ja 07 voi hankkia oman muistomerkin, jolloin hauta muistuttaa perinteistä arkkuhautaa.

Luonnonkivialue

Tämä alue poikkeaa muista Ikirauhan Kallioiden kortteleista muistomerkkikäytäntönsä vuoksi. Sallittuja ovat ainoastaan luonnon muovaamat kivet. Niitä on aseteltu alueelle rakennusvaiheen aikana ja sellaisen voi myös omaisten toimesta sinne asentaa.