Skip to content

Kynttilät ja kukat haudoilla

Kynttilät ja lyhdyt

Kynttilöitä ja lyhtyjä saa tuoda haudoille, niiden käytössä tulee kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta paloturvallisuus huomioon ottaen.

Omaisten toivotaan siistivän hauta kynttilöiden jätteistä kohtuullisen ajan kuluessa. Jätemäärän pienentämiseksi suositellaan käytettäväksi metallisia hautalyhtyjä, joissa voi polttaa muovikuoretonta lyhtykynttilää.

Omaisten toivotaan poistavan lyhdyt ja kynttilät haudoilta keväällä äitienpäivän jälkeen. Haudoille jätetyt lyhdyt vaikeuttavat ja haittaavat nurmikonleikkuuta ja muuta hautausmaan yleishoitoa kasvukauden alkaessa. Seurakunta poistaa paikoilleen jätetyt lyhdyt ja kynttilät toukokuussa.

Kukat ja koristeet

Uurnahautausmaa-alueille on laadittu niitä koskevat ohjeet kasvien käytöstä haudalla. Kasvien lisäksi haudalle saa halutessaan tuoda yksittäisen, hautausmaalle sopivan koriste-esineen tietyin rajoituksin, esimerkiksi lapsen haudalle saa tuoda pehmolelun.

Muovikukkien tuonti haudoille sekä puuvartisten kasvien istuttaminen on kielletty kaikkialla hautausmaalla. Seurakunnalla on oikeus poistaa haudoille ilman lupaa istutetut puuvartiset kasvit.