Skip to content

Blogi

Leipää kansoille maan

Jeesus kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Meillä on vastuu apua tarvitsevasta lähimmäisestä. Yhteisvastuukeräys muistuttaa lähimmäisenrakkaudesta ja kutsuu hyvän tekemiseen. Yhteisvastuukeräys on 60 vuoden ajan auttanut heikoimmassa asemassa olevia kotimaassa ja ulkomailla.

 

Kevään keräys kutsuu meitä kaikkia olemaan arjen enkeleitä ja luomaan toivoa Haitin ja Suomen köyhille lapsiperheille sekä auttamaan heitä hankkimaan itselleen jokapäiväisen leivän.

 
Haiti on läntisen pallonpuoliskon köyhin maa, jossatapahtui 12.1.2010 tuhoisa maanjäristys. Arviolta 3 miljoonaa ihmistä on ulkopuolisen humanitaarisen avun tarpeessa. Monet ovat menettäneet perheensä, kotinsa, toiset eläimensä ja viljelyksensä. Monet joutuvat aloittamaan kaiken alusta. Hätä on suuri ja apua tarvitaan vielä pitkään.
 
Suomessa monen perheen leipä on tiukassa. Taantuma ajaa erityisesti työttömiä lapsiperheitä taloudellisesti erittäin ahtaalle. Suomessa Yhteisvastuu tekee yhteistyötä Marttojen kanssa tuomalla helpotusta köyhien lapsiperheiden arkeen.
 
Hyvä Jumala, rohkaise meitä kaikkia, joilla on mahdollisuus olla auttamassa apua tarvitsevia, että leipää riittäisi kaikille!
 Leipää merien taa eikö kaikille yllä? Kristityt, Isämme leivästä heille riittäisi kyllä! (virsi 59)
 
Päivi Leino
Diakoniatyöntekijä