Skip to content

Blogi

Luotan

Alkaneena vuonna juhlimme kahta suurta tapahtumaa: Suomen itsenäistymistä ja reformaatiota eli uskonpuhdistusta. Kyse ei ole pelkistä muistojuhlista, vaan niiden kautta voi ymmärtää jotakin siitä, miksi Suomi ja me suomalaiset olemme sellaisia kuin olemme. Kumpikin näistä isoista tapahtumista on vaikuttanut meidän jokaisen elämään.

    Reformaatio loi luterilaisen kirkon. Professori Klaus Helkama on Suomen keskeisimpiä arvotutkijoita. Hän nostaa esiin erään reformaation tuoman piirteen suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä piirre on ihmisten välisen luottamuksen vahvuus. Tämä on vanhastaan ollut vahvaa protestanttisissa eli reformaation kokeneissa maissa.

    Keskinäiseltä luottamukseltaan vahvoissa maissa tiedetään kohtuullisesti, miten naapuri, työnantaja, kauppias, virkamies, hallitsija tai yhteiskunta toimii. Tämä näkyy myös rehellisyyden arvostamisena ja korruption vähäisyytenä. Kansainvälisessä testissä yksitoista tahallaan kadotettua lompakkoa kahdestatoista palautui omistajilleen, kun paikkana oli Helsinki. Tämä oli paras tulos vertaillessa eri maiden tuloksia. 

   Suomalaisten keskinäinen luottamus on tänä päivänä entistä tärkeämpi asia. Se on yhteiskunnan liima. Siksi sitä pitää tietoisesti rakentaa. Se on eräs reformaation arvokkaista lahjoista meille. Jo luottamuksessa on juhlimisen aihetta. Lisää juhlavuodesta löydät www.reformaatio2017.fi

Vesa Siltala
pastori