Skip to content

Blogi

Paimenet kedolla

Luukkaan Jouluevankeliumissa kerrottiin paimenille suuresta ilosanomasta. ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja ”.

 

Miksi sanoma kerrottiin juuri paimenille? Paimenen ammatti ei ollut arvostettu, vaikka sitä virkaa oli Israelin kuningas Daavidkin hoitanut. Paimenet olivat yötyöläisiä ja he työskentelivät jopa pyhäpäivänä, sapattina. 

 

Betlehemin alueella Jerusalemin lähellä paimenten tehtävänä oli paimentaa lampaita, joita uhrattiin lain käskyjen mukaan syntien sovittamiseksi. Näin oli toimittu vuosisatojen ajan. Ensimmäisen kerran kansa uhrasi viimeisenä iltana ennen kun lähdettiin Egyptin orjuudesta. Karitsa oli Vanhan Testamentin ajan keskeisin uhri.

 

Ensimmäisenä jouluyönä oli edessä täysin uusi tilanne. Karitsan uhraaminen olikin vasta esikuva ja todellinen Jumalan Karitsa oli vasta tulossa. Myöhemmin Johannes Kastaja todisti Jeesuksesta. ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.”

 

Mahtoivatko paimenet ymmärtää kaikkea sitä mitä oli tapahtumassa? He saivat olla ensimmäisenä todistamassa suuresta ilosta koko kansalle, Vapahtajasta, joka on ottanut pois maailman synnin. Turvautukaamme tänäkin jouluna tähän ilonsanomaan. Me tiedämme, että Jeesus on tullut ja miksi hän on tullut. Jeesus on Jumalan antama sovitusuhri sinun ja minun takia.

 

Armorikasta Herramme Vapahtajan syntymäjuhlaa sinulle.

 

Kari Haakana
kirkkovaltuuston jäsen