Skip to content

Blogi

Partiotoiminta kukoistaa itsenäisessä Suomessa

Seurakuntalaisten pyynnöstä julkaisemme blogissa tyttölippukunnanjohtaja Iida Turusen hienon itsenäisyyspäiväpuheen. 

 

Arvoisat sotaveteraanit ja sankarihaudoille kokoontuneet vieraat

Ensimmäiseksi haluan kiittää, että juuri minut valittiin puhujaksi. Tämä oli minulle suuri kunnia!

 

Olemme tänään rauhoittuneet juhlimaan itsenäistä Suomea, suomalaisuutta, sekä niiden eteen tehtyä työtä 97 itsenäisen vuoden aikana Suomi on kasvanut ja kehittynyt kansainvälisesti arvostetuksi hyvinvointivaltioksi, joka tarjoaa kansalaisilleen tasavertaiset mahdollisuudet menestyä elämässään.

 

Samalla myös Suomen Partiolaiset ry on kasvattanut jäsenmääränsä reilusta 18 000 yli 65 000 monen mutkan kautta. Vuonna 1911 Venäjä kielsi partiotoiminnan Suomessa, sillä se koettiin sotilaallisena ja kumouksellisena järjestönä.

 

Senaatin käsky ei kuitenkaan onnistunut sammuttamaan partiotoimintaa, vaan partiota harrastettiin julkisuudelta salassa - ikään kuin maan alla. Uusia partiolippukuntia perustettiin ilman kirjallisia ohjeita tai käskyjä, pääosin nuorten toimesta ja halusta.

 

Nykyäänkin nuoret ovat partion avainhenkilöitä. Itse toimin esimerkiksi luottamustehtävässä 200-henkisen tyttölippukunnan johtajana, ollen esimerkki nuorten kyvystä ja innosta kehittää partiotoimintaa .

Suomalainen partioliike toimi 1910-luvulla edelläkävijänä partioharrastuksen ollessa avointa myös tytöille - samaa edelläkävijän roolia piti harteillaan koko Suomi laajentaessaan äänioikeuden koskemaan myös naisia vuonna 1906.

 

Samat arvot - elämykset luonnossa, tasa-arvo sekä vastuun antaminen nuorille - ovat vuosien saatossa säilyneet partion perusajatuksena.

Partiolupaus konkretisoi partion arvopohjaa lapselle ja nuorelle.

 

Nykymuotoinen partiolupaus kuuluu seuraavasti:
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa partioihanteita
ja olla avuksi toisille

Partioihanteet ja lupauksessa mainitut arvot toteutuvat huomaamatta ystävää auttaessa, luonnossa liikkuessa tai iltahartauteen hiljentyessä. Itsenäisyyden ohella partiossa kasvetaan suvaitsemaan myös muita kulttuureja ja erilaisia ihmisiä. Näin voimme rakentaa ystävyyttä yli rajojen.

 

Itse pidän partion tärkeimpänä arvona lähimmäisten huomioonottamista, sekä muiden kunnioittamista, toiselle avuksi olemista. Näitä arvoja pyrin välittämään myös jokaiselle nuorelle partiolaiselle. Mikään ei nykymaailmassa ole niin arvokasta, kuin välittävä ilmapiiri jossa saa kasvaa aktiiviseksi suomen kansalaiseksi. Vahva yhteishenki partiolupauksessa kuultuihin arvoihin yhdistettynä toimii perustana kaikelle tekemiselle. Ne kannustavat meitä tekemään parhaamme yhteisen hyvän puolesta.

 

Tänään raisiolaiset lippukunnat, Raision KilliNallit ja Jokikylän pojat, kokoontuvat perinteiseen kynttilävartioon. Nuoret hiljentyvät hetkeksi vartioimaan sankarihautojen kynttilöiden liekkejä itsenäisyyspäivän iltana ja samalla kunnioittavat Suomen itsenäisyyttä. Iltaan liittyy myös yhteenkuuluvuutta ja ystävyyttä seurapelien sekä nuotiolla paistettujen makkaroiden äärellä.

 

Toivotan teille kaikille hyvää ja rauhallista itsenäisyyspäivää!

 

Iida Turunen

tyttölippukunnan johtaja

Raision KilliNallit