Toimeenpanijana kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on jokaisessa seurakunnassa toimiva, valtuuston asettama valmisteleva ja toimeenpaneva hallintoelin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii viran puolesta kirkkolain mukaan seurakunnan kirkkoherra. Raision kirkkoneuvostossa on 10 jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävät

• johtaa srk:n toimintaa
• edistää hengellistä elämää
• toimia srk:n tehtävän toteuttamiseksi
• johtaa hallintoa talouden ja omaisuuden hoitoa
• huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta
• valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet
• valmistella kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2019-2020

Kirkkoneuvoston itseoikeutettuna jäsenenä ja puheenjohtajana on kirkkoherra Sari Lehti.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Hannele Lehto-Laurila.

Sihteerinä toimii Sirpa-Liisa Tuominen.

Kokouksissa on lisäksi puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsen Varajäsen
Hannele Alanen Kimmo Kosonen
Timo Ekman Terhi Valkeejärvi
Hannele Lehto-Laurila, kn vpj. Annika Aaltonen
Inka Lähteenmäki Jussi Salonen
Anneli Minks Anneli Vainio
Risto Nikkonen Olavi Tuomi
Anita Ruusuranta Juhani Hietala
Eero Vainio Ville Virtanen
Jukka Vanto Jasmin Nisunen