Työryhmät

Työryhmät asettaa kirkkoneuvosto toimikaudekseen, ja ne ovat kirkkoneuvoston alaisia.

KIRKKONEUVOSTO PERUSTAA TYÖRYHMÄT SIINÄ VAIHEESSA KUN SEURAKUNNALLA ON UUSI STRATEGIA. Uusi strategia ohjaa työryhmätyöskentelyä.