Virkatodistus ja sukuselvitykset

Sukuselvitykset (mm. perunkirjoitusta varten)

Virkatodistuksen voi tilata hyväksyttävää käyttötarkoitusta varten (esim. perunkirjoitus, pankkiasiat). Raision seurakuntatoimistosta. Tilauksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse, nettitilauslomakkeella tai asioimalla paikan päällä. Henkilötunnusta ei tule lähettää sähköpostilla.

Todistus vainajasta

  • Vainajasta tilataan sukuselvitysmuotoinen virkatodistus siitä seurakunnasta tai digi- ja väestötietovirastosta (ent. maistraatti), jonka jäsen hän oli kuollessaan. Viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhetiedot 1.10.1999 alkaen kuolemaansa asti. Virkatodistukset ennen ajanjaksoa 1.10.1999 täytyy tilata niistä seurakunnista, joiden jäsen vainaja on ollut. Ajan 15. ikävuodesta kuolemaan asti kattava virkatodistus on ns. katkeamaton virkatodistusketju. Puolison tiedot tarvitaan avioliiton ajalta. Jos puoliso on ollut kirjoilla avioliiton ajan samassa seurakunnassa, tulee tieto automaattisesti vainajan todistukseen. Muussa tapauksessa tulee puolison todistus tilata siitä seurakunnasta tai digi- ja väestötietovirastosta, jossa hän on ollut kirjoilla avioliiton aikana.

 

Todistus lapsista ja vanhemmista

  • Mikäli vainajasta tehtävään todistukseen on merkitty lasten ja puolison kohdalle tieto elää, ei heistä tarvitse tilata erillistä virkatodistusta. Tieto tarkistetaan koko Suomen yhteisestä jäsentietojärjestelmästä, joten heidän asuinpaikallaan ei ole merkitystä. Poikkeuksena tästä on perinnöstä luopuminen. Henkilön luopuessa omasta perintöoikeudestaan, tarvitaan hänestä todistukset 15. ikävuodesta lähtien nykyhetkeen asti kaikista niistä seurakunnista joissa hän on ollut kirjoilla. Myös puolison tiedot avioliiton ajalta tarvitaan.

 

Henkilön kuollessa lapsettomana

  • Lapsettomana kuolleen henkilön vanhemmista tarvitaan todistukset 15. ikävuodesta lähtien kuolemaan asti kaikista niistä seurakunnista, joissa he ovat olleet kirjoilla. Avioliiton aikana vanhemmat on merkitty samalle todistukselle, ennen avioliittoa todistukset ovat erillisiä.
  • Sisaruksista ei tarvitse erillistä todistusta, jos vainajasta tehtyyn todistukseen on sisarusten kohdalla merkitty tieto elää. Jos virkatodistusta tekevällä seurakunnalla ei ole sisaruksen henkilötunnusta käytössä, hänestä täytyy tilata todistus siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän on. Jos sisarus on kuollut, täytyy hänestä ja hänen lapsistaan tilata katkeamaton virkatodistusketju. Jos kuolleen sisaruksen lapsi on elossa, riittää hänestä todistukseen elää- merkintä, erillistä omaa todistusta ei tarvita.

Jos henkilön kohdalla todistuksessa lukee ei tässä jäsenrekisterissä, hän ei ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Silloin virkatodistus tilataan digi- ja väestötietovirastosta.

Lisätietoja ja neuvoja virkatodistusten tilaamiseen saa seurakuntatoimistosta.


Tilaa virkatodistus ja sukuselvitys tästä linkistä avautuvalla lomakkeella.


Virkatodistustilaukset puhelimitse: p. (02) 4360 300

Virkatodistustilaukset sähköpostitse: virasto.raisio@evl.fi Otathan huomioon, että henkilötunnusten käyttöä sähköpostissa tulee välttää.

Seurakuntatoimiston käyntiosoite on: Kirkkoherrankuja 2, 21200 Raisio

Virkatodistusten hinnat

Kirkkohallitus on uusinut maksupäätöksen, jolla säädetään kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Uudet hinnat tulivat voimaan 1.1.2020.

Jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus, elää-todistus, maksaa 9 euroa. Todistuksessa on vain jäsentä itseään koskevat perustiedot.

Kun jäsentietojärjestelmästä tulostettavaan todistukseen kirjoitetaan jäsenen muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, todistuksesta peritään 9 euroa.

Manuaalisesti laaditusta todistuksesta peritään maksua seuraavasti:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä
b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
c) 30 euroa muusta kuin b)-kohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta
Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 20 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.
Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen.
 
Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

Virkatodistuksen voi maksaa laskulla tai noudettaessa käteisellä. Virkatodistus ja lasku toimitetaan postitse tilaajan osoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Jos henkilö ei ole kuulunut mihinkään seurakuntaan, on sukuselvitys tilattava digi- ja väestövirastosta.

Huom. Sukututkimus tilataan eri lomakkeella. Katso lisätietoa tästä

Virkatodistus (ns. elää-todistus) ulkomaan viranomaisille

Ulkomaan viranomaisia varten voimme tarvittaessa toimittaa virkatodistuksia monikielistä lomaketta käyttäen. Lomakkeen kielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Ulkomaan viranomaisille toimitettava todistus on yleensä vahvistettava julkisen notaarin toimesta. Kyseessä on ns. apostille-todistus. Lisäksi voidaan tarvita vielä ulkoasianministeriön ja ko. valtion edustuston vahvistaminen. Virkatodistuksen vahvistaminen jää asiakkaan tehtäväksi.

Raision seurakunnan kirkonkirjoja hyllyssä.