Saarna pääsiäisyönä 8.4.2023

Mark. 16:1-8

Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani varhain, kohta auringon noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään: ”Kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta?” Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois; se oli hyvin suuri kivi.

Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi: ”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille: ’Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi.’”

Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.

Kahdeksan lukua aiemmin

Kahdeksan lukua aiemmin, Markuksen evankeliumissa, Jeesus selittää opetuslapsille: ”Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet ja hänet surmataan, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.” (Mark 8:31)

Kylväessään siemenen, ei vielä näe kasvua. Kasvin siemen upotetaan multaan, maan sisään, ja peitetään. Siellä, pimeässä ja katseilta salassa, se itää ja vasta myöhemmin versoaa maan pinnalle, silmille nähtäväksi. Kuiva ja kuollut muuttuu eläväksi, käsin kosketeltavaksi ja nähtäväksi. Mutta ensin jyvän on kuoltava antaakseen uuden elämän.

Niin Jumala toimii. Katseiltamme salassa, suljetussa haudassa, maan sisässä, meiltä ja aikalaisiltaan piilotettuna – siellä Jumala toimi ja herätti Jeesuksen kuolleista. Jyvän oli kuoltava, Jeesuksen oli murruttava ristillä, jotta voisi syntyä uusi elämä. Emme tiedä miten, mutta Jumala herätti Jeesuksen uuteen elämään ja ylösnousemukseen.

Ylösnousemuksessa Jumala toimi. Jeesus ei itse ollut aktiivinen. Raamatun ylösnousemuskertomusten varhaisimmat sanamuodot ovat passiivirakenteita. Niissä Jeesus on itsensä ulkopuolisen toiminnan kohde. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Hän herätti koko Jeesuksen. Markuksen evankeliumissa nuorukainen ilmoitti naisille haudalla: ”Te etsitte Jeesus Nasaretilaista… Hän on noussut kuolleista.” Jumalan poika ja Nasaretin mies – koko Jeesus – hänet Jumala herätti kuolleista. Siitä avautuu ylösnousemuksen toivo meille maan ihmisille, raisiolaisille, suomalaisille ja jokaiselle luodulle. ”Sillä niin kuin kaikki ihmiset Adamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi.”

Kun tänä ylösnousemuksen yönä kävelet kirkosta kotiin, saatat ohittaa tai mieleesi saattaa palautua rakkaasi hauta kirkkomaalla. Muista silloin, että Jumala toimii meiltä salassa. Maan alla ja pimeydessä Jumala herättää uuden elämän. Jeesuksen ylösnousemus on avannut taivaan. Luota silloin. Ei hän ole enää täällä. Hän on noussut kuolleista.

Seitsemän lukua aiemmin

Seitsemän lukua aiemmin, Markuksen evankeliumissa, Jeesus opettaa opetuslapsille: ”Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.” (Mark 9:31)

Kolmantena päivänä, omalla ajallaan, Jumala toimii. Kolmannen päivän ihme oli edeltä käsin ilmoitettu opetuslapsille. Ajankohtaa ei kuitenkaan määrännyt kukaan muu kuin Jumala itse. Hän ei ollut, eikä hän ole, alisteinen kenenkään muun kalenterille. Hän toimii omalla ajallaan.

Haudalle lähtiessä naiset miettivät kuka vierittäisi kiven hautakammion ovelta. He lähtivät voitelemaan ruumista, vaikka eivät vielä olleet ratkaisseet miten pääsisivät ruumiin luokse. Se ei estänyt heitä lähtemästä liikkeelle. Haudalle saapuessa esteet olivat poistuneet. Ne oli poistettu. Kivi oli vieritetty sivuun.  

Jumala toimii omalla ajallaan. Se on vastaus meille, jotka kyselemme, milloin Jumala toimii? Vaikeuksia kohdanneet ja surun yössä kulkevat kaipaavat lohdutusta. Me kaipaamme tietoa, milloin Jumala kuulee hätämme ja auttaa. Meille annettu vastaus on yleensä juuri Jumalan aikataulu. Hän toimii omalla ajallaan.

Se ei ole este luottamukselle ja uskolle. Uskomme kohde ei ole tapa, jolla Jumala toimii tai ajankohta, jolloin hän toimii. Uskomme kohde on Jumala, joka toimii ajallaan. Naiset lähtivät liikkeelle surun keskellä, vailla varmuutta siitä, miten pääsisivät Jeesuksen ruumiin luokse. Meidät Jumala lähettää liikkeelle surun, toivottomuuden, pimeän, ahdistuksen ja epävarmuuden keskellä. Perille päästyämme esteet on poistettu. Jumala poistaa esteet toivon toteutumisen tieltä.

Kivi oli vieritetty. Jos kivi olisi pysynyt haudan suulla, olisi Jeesuksen ylösnousemus jäänyt haudan hämärään ja salatuksi. Jumala kuitenkin avasi ylösnousemuksen nähtäväksi ja avoimeksi. Niin Jumala toimii. Hän raivaa esteitä, jotta voimme uskoa. Lähestyessämme Jeesuksen hautaa ja pääsiäisyön ihmettä, lähdemme harvoin liikkeelle varmoina ja vakuuttuneina. Mikä meitä haudalle ajaisikaan, jos tiedämme sen olevan tyhjä. Ylösnousemuksen evankeliumia lähestytään naisten tavoin epävarmoina siitä, mitä edessä on. Jumala raivaa esteet tieltämme. Lähde siksi luottavaisin mielin liikkeelle. Se mikä vielä häilyy hämärässä, avataan aikanaan ja ylösnousemuksen riemu saa tulvia elämään. Jumala kyllä toimii omalla ajallaan.

Kuusi lukua aiemmin

Kuusi lukua aiemmin, Markuksen evankeliumissa, Jeesus puhuu kahdelletoista opetuslapselleen: ”Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.” (Mark 9:31)

Ylösnousemuskertomus ei ole kuvaus ylösnouse­muksesta. Se on kuvaus Jeesuksen seuraajien reaktiosta ylösnousemukseen. Niin se on kaikissa Raamatun evankeliumeissa. Markuksen kuvauksessa naisten reaktio on järkytys, pelko ja vaikeneminen. He uskaltautuvat kuitenkin hautaan. Haudan sisällä, syvimmän surun ja menetyksen pimeässä, Jumalan sanansaattaja ilmoittaa heille ilosanoman: Jeesus on noussut kuolleista. Tyhjän haudan uumenissa naisille annetaan tehtävä: kertokaa opetuslapsille, että Jeesus menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet. Surun ja menetyksen tilalle annetaan ilo ja jälleennäkemisen toivo. Sanoma on liikkeelle lähtevä ja lähettävä: menkää, Jeesus kulkee edellänne. Tähän käskyyn pääsiäisyön evankeliumi ja Markuksen evankeliumi päättyivät.

Sinun reaktiosi

Montako lukua aiemmin, sinun elämässäsi, kuulit että Jeesus on noussut kuolleista? Miten reagoit silloin? Miten reagoit nyt, kuullessasi sen jälleen? Jumala toimii sinun elämääsi vaikuttavalla tavalla, mutta hän toimii katseilta salassa. Jumalan toiminta tulee näkyväksi, mutta omalla ajallaan. Jumalan toiminta havahduttaa reagoimaan. ”Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista.” Evankeliumi jää kesken jatkuakseen sinun elämässäsi ja seurakuntamme elämässä. Tyhjältä haudalta avautuu uusi elämä. Mitä enää pelkäämme? Mikä meitä enää pidättelee? Jeesus elää ja kulkee sinun edelläsi. Kulje pääsiäisen riemuun!