Skip to content

Ajankohtaista

Seurakunta pyytää oikaisemaan kallistuneet hautakivet

Hautausmaallamme on paljon vuosien saatossa vinoon kallistuneita ja jopa kaatuneita hautakiviä, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteita siellä kulkeville.

Hautausmaan henkilökunta tekee kevään aikana hautausmaalla tarkastuskierroksen ja merkitsee kaatuneet sekä pahasti tai lievemmin kallistuneet hautakivet. Näille haudoille laitetaan samalla kehotus suoristaa kivi. Hautojen haltijoille lähetetään lisäksi asiaa koskevat kirjeet.

Kiven huoltotyöt eivät sisälly haudanhoitosopimukseen. Kiven ollessa pahasti kallistunut ei hautaa hoideta ennen kuin kivi on suoristettu. Kaatuvan kiven aiheuttamassa vahingossa on korvausvelvollisuus hautapaikan haltijalla. Kiven oikominen on raskasta työtä, eikä kaikilla olekaan mahdollisuutta tehdä sitä itse, jolloin pienehkön hautakiven oikomistyön voi tilata seurakunnalta (veloitus 34 €/h +alv) tai kiviliikkeeltä.

Kynttilälyhtyjen poisto haudoilta 13.5. mennessä

Raision hautausmaan puustoa uudistetaan

Puuston uudistaminen koskee vanhimman hautausmaan osastoja kirkon ympärillä. Muiden hautausmaan alueiden puustossa on huomattavasti vähemmän ongelmia ja niiden hoito on jo aloitettu kuntoarvioinnin perusteella. Suunnitelma toteutetaan vuosina 2017 – 2019 siten, että ensin toteutetaan puiden ja pensaiden kaadot talvella 2017 – 2018. Vuonna 2019 panostetaan istutuksiin. Raision kirkko täyttää 715 vuotta vuonna 2020, johon mennessä hautausmaan puuston uudistaminen on valmis. Lisätietoja: Kari Haakana, p. 0400 533928 tai kari.haakana@evl.fi