Skip to content

Haudan hallinta-ajan pidentäminen

Haudan hallinta-ajan umpeuduttua, haudalle voidaan anoa hallintaoikeuden pidennystä 10-25 vuoden ajaksi. 
Hallintaoikeuden jatkaminen edellyttää, että haudan hoidosta on huolehdittu.

Kirkkolain mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista, kun määräaika on kulunut loppuun. Raision seurakunta pyrkii ottamaan hautaoikeuden haltijaan yhteyttä, kun määräajaksi annettu hautaoikeus on umpeutunut.

Hallinta-ajan pidennystä voi anoa alla olevalla Hautaoikeuden pidennys –lomakkeella.

Jos hallinta-aikaa ei haluta jatkaa, tulee täyttää Haudan luovutus –lomake.

Lomakkeet tulee palauttaa Raision seurakunnan seurakuntatoimistoon, Kirkkoherrankuja 2, 21200 RAISIO.

Lisätietoja

Taina Dahlgren, puh. 044 7160 343, taina.dahlgren@evl.fi
Päivi Nurminen, puh. 044 7160 300, paivi.m.nurminen@evl.fi