Skip to content

Mietiskelypolku

”Hautausmaa on eläviä varten”, sanoi arkkitehti Bey Heng, ideoidessaan seurakunnan työntekijöiden kanssa mietiskelypolkua hautausmaalle. Bey Hengin hautausmaasuunnittelun yksi perusajatus on ollut muovata hautausmaasta viihtyisä paikka, jossa on hyvää ja turvallista tehdä surutyötä.

Mietiskelypolku koostuu aloitustaulu mukaan lukien kahdeksasta taulusta. Taulujen tekstit koostuvat psalmeista, raamatunlauseista, niiden selityksistä ja taulua alaosassa kyseisen taulun teksteihin liittyvästä tehtävästä.

Taulut on asetettu eri puolille hautausmaata. Polun voi kiertää kokonaan tai vain osittain vaikka vain yhden taulun. Sijoittelusta ei ole karttaa. On ajateltu, että se joka etsii, se löytää.