Skip to content

Avioliitto ulkomaalaisen kanssa

Suomessa voidaan kirkollisesti vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Mikäli toinen vihittävistä on ulkomaan kansalainen tai kuuluu muuhun kuin ev.lut. kirkkoon, kannattaa seurakuntatoimistoon ottaa yhteyttä jo hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Virallisten papereiden hoitaminen saattaa viedä aikaa.

Jos kihlakumppani ei kuulu mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, voidaan kirkossa suorittaa avioliiton siunaus, mutta ei vihkimistä.