Skip to content

Esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille ennen vihkimistä. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle.

Kihlapari pyytää esteiden tutkintaa täyttämällä ja allekirjoittamalla tutkintalomakkeen joko morsiamen tai sulhasen seurakunnassa tai maistraatissa. Kihlaparin on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisilla henkilötodistuksilla.

Tutkintalomakkeen voi täyttää ja allekirjoittaa myös kotona jolloin lomakkeeseen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset.

Vaihtoehtoisesti esteiden tutkinta voidaan hoitaa sähköisesti Kirkon asiointipalvelussa. Siirry asiointipalveluun.

Esteiden tutkintapyyntö on jätettävä seurakuntatoimistoon tai maistraattiin viimeistään 7 päivää ennen vihkitilaisuutta. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Tutkinnasta saatte esteettömyystodistuksen. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkintapyynnön jättämisestä ja se on voimassa 4 kuukautta. Todistuksen annatte vihkijälle.

Esteiden tutkinnan yhteydessä voitte sopia myös avioliittoaikeen kuuluttamisesta kirkossa.

Maistraatin esite nimilaista 1.1.2019

Esteidentutkintapyyntö

Raision seurakunnassa esteiden tutkinta tapahtuu seurakuntatoimistossa.  Esteiden tutkinnan voitte laittaa vireille käymällä yhdessä seurakuntatoimistossa täyttämässä esteidenpyyntölomakkeen.

Voitte myös täyttää lomakkeet kotona ja postittaa ne seurakuntatoimistoon. Kotona täytettäessä pyyntölomakkeeseen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset. Muistattehan postittaa sekä pyyntölomakkeen että kuulutustoivomuslomakkeen.

Lisätietoja esteiden tutkinnasta saatte seurakuntatoimistosta.

Palautusosoite:

Raision seurakunta, Kirkkoherrankuja 2, 21200 Raisio