Skip to content

Kaste

Kaste

"Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."
(Matt. 28: 19)

Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Se on Jeesuksen asettama sakramentti eli armon väline. Kaste on ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa ja jossa Jumala ottaa ihmisen yhteyteensä. Ihmisestä tulee myös sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kaste on kristittynä olemisen perusta.

Lisätietoa ja ajanvaraukset seurakuntatoimistosta, puh. 02 4360300 tai virasto.raisio@evl.fi

Kenet voidaan kastaa?

Suurin osa suomalaisista kastetaan sylilapsina, mikä kuuluu useimpien suurten kristillisten kirkkojen perinteeseen. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla. Kasteeseen perustuvat myös muut kirkolliset toimitukset eli konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.

Jotta lapsi voidaan kastaa, täytyy ainakin toisen vanhemmista olla ev.lut. kirkon jäsen. Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta.

Jos lasta ei ole kastettu vauvana, voidaan alle 12-vuotias lapsi kastaa jos ainakin toinen vanhemmista kuuluu luterilaiseen kirkkoon.

12-14 -vuotias lapsi voidaan kastaa, vaikka kumpikaan huoltajista ei kuuluisi luterilaiseen kirkkoon. 12-14 vuotiaan kastamiseen tarvitaan kuitenkin hänen oma kirjallinen suostumuksensa.

15-vuotta täyttäneen on käytävä rippikoulu ennen kastetta.

Aikuiskaste

Myös aikuisena voi saada kasteen. Katso lisää kohdasta aikuiskaste.

Lisätietoa kasteesta löytyy kirkon verkkopalvelussa evl.fi.