Skip to content

Kasteen jälkeen

Kasteessa lapsi liitetään seurakunnan yhteyteen. Kristillinen kasvatus on vanhempien ja kummien tehtävä, mutta myös seurakunta haluaa pitää yhteyttä uuteen jäseneensä.

Kasteesta ilmoitetaan kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa sunnuntaina kello 10 viikon kuluttua kasteesta sekä seuraavan viikon lehdissä elleivät vanhemmat toisin halua.

Seurakunta järjestää erilaista toimintaa perheille aina vauvamuskareista perhekahvilaan ja perhekerhoista perheiden lauantai -tapahtumiin.

Lisätietoja perheille suunnatusta toiminnasta