Skip to content

Lähetystyö

Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti lähetystyötä tehdään Raision seurakunnassa kaikessa työssä aina lasten, aikuisten kuin varttuneidenkin parissa. "Lähetystyön on kahden käden juttu. Toisella kädellä autetaan ihmisiä ja toisella puhutaan Jumalasta."

Näin sanoi lähetystyöntekijä Maija Mäkelä vieraillessaan Raision seurakunnassa kertomassa elämästään ja työstään Thaimaassa. Ja näissä kahdessa tehtävässä on lähetystyön olemus.

 

Matteuksen evankeliumista löytyy tuttu kaste- ja lähetyskäsky

Jeesus sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."