Skip to content

Palveleva puhelin

 

Palveleva puhelin on Suomen vanhin auttava puhelin. Se on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1964 alkaen. Palvelevan puhelimen rinnalla toimii nykyisin myös verkkoauttamispalvelut Palveleva chat ja Palveleva netti sekä kirjepalvelu Palveleva kirje. Kaikilla näillä kanavilla kirkko tarjoaa keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Kirkon keskusteluavun kanavien päivystäjälle voi kertoa mieltä painavia asioita ja purkaa taakkaansa. Palveluja ei ole kohdennettu millekään tietylle ikäryhmälle tai muulla tavalla rajatulle asiakasjoukolle.

Palvelut ovat valtakunnallisia, ja niistä vastaa yhteistoiminnassa noin 40 seurakuntien ylläpitämää Palvelevan puhelimen paikallista toimipistettä.

Palvelevan puhelimen työ on kirkon sielunhoito- ja diakoniatyötä, ja sen toimintaa koordinoi Kirkkohallituksen diakonian ja sielunhoidon yksikkö.

Lisätietoja löydät osoitteesta: www.kirkonkeskusteluapua.fi