Skip to content

78 % raisiolaisista kuuluu kirkkoon

Raision seurakunnan väkiluku oli vuoden vaihteessa 19 031 seurakuntalaista eli 168 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden vaihteessa 78 % raisiolaisista kuului kirkkoon. Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden vaihteessa yhteensä 4 201 500 suomalaista eli 78,1 prosenttia. (79,7 % vuonna 2009).

 

Kirkon jäsenyyden jätti vuonna 2010 kaikkiaan 80 612 henkilöä. Kirkosta eroaminen kasvoi poikkeuksellisen runsaasti lokakuussa TV2:n esittämän homoillan jälkeen. Raision seurakunnasta erosi yhteensä 394 ihmistä. Eniten kirkon jättäneitä oli suurissa kaupungeissa ja suhteellisesti eniten osassa Helsingin ja Tampereen seurakuntia.
 
Raision seurakuntaan muutti aiempaa useampi
Kirkkoon liittyi vuonna 2010 yhteensä 13 816 uutta jäsentä. Liittyneiden määrä oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin, ja se ylitti edellisvuoden ennätyksen, joka oli 12 195.
 
Vuonna 2010 Raision seurakunnassa saavutettiin muuttovoittoa, sillä Raisioon muuttaneita oli 1265 eli 112 ihmistä enemmän kuin pois muuttaneita. Seurakuntaan liittyneitä oli yhteensä 61. Raision seurakunnassa kastettujen määrä on huomattavasti korkeampi kuin kuolleiden. Vuonna 2010 Raisiossa kastettiin 205 uutta seurakuntalaista. Seurakuntaan tulleita (kastetut, muuttaneet, liittyneet) oli vuonna 2010 yhteensä 1531 ja poistuneita (kuolleet, pois muuttaneet, eronneet) yhteensä 1696.
 
Raision hautausmaalle haudattiin 154 vainajaa. Hautauksista 67 % oli tuhkauksia. Avioliittoja solmittiin kirkollisella vihkimisellä 66 ja siviilivihkimisellä 37 eli yhteensä 103 avioliittoa. Avioeroja oli 53.
 
Tiedot ovat väestörekisterikeskuksen ja Raision seurakuntatoimiston ennakkotietoja 30.12.2010. Luvut vahvistetaan helmikuussa. Vahvistetut luvut tulevat jonkin verran muuttumaan.