Skip to content

Kari Mäkisestä luterilaisen kirkon uusi arkkipiispa

Turun arkkihiippakunnan piispa, TT Kari Mäkinen (s. 1955) on tänään, 11. maaliskuuta 2010 valittu Turun arkkihiippakunnan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seuraavaksi arkkipiispaksi.

 

Arkkipiispanvaalin toisen kierroksen äänestyksessä Mäkinen sai 593 ääntä. Vastaehdokas, Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokanen, sai 582 ääntä. Toisen kierroksen äänestysprosentti oli 96,3. Äänestäneitä oli 1175.

 

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli käsittelee ja vahvistaa vaalin tuloksen 18. maaliskuuta.

 

Mäkinen seuraa tehtävässä kesäkuussa eläkkeelle siirtyvää arkkipiispa Jukka Paarmaa. Piispa Mäkisestä tulee järjestyksessä neljästoista arkkipiispa. Uusi arkkipiispa asetetaan virkaansa Turun tuomiokirkossa 6. kesäkuuta 2010.

Piispa Kari Mäkinen on vihitty papiksi vuonna 1979. Hän on toiminut työurallaan seurakuntapastorina Helsingissä, Porissa ja Ulvilassa. Ulvilan kirkkoherran virkaa Mäkinen hoiti vuosina 1994–2005. Turun tuomiokapitulin pappisasessorina hän oli vuosina 1998–2004. Turun arkkihiippakunnan piispaksi Mäkinen vihittiin vuonna 2006.

 

Piispa Kari Mäkinen on naimisissa sairaalapastori Eija Mäkisen kanssa ja heillä on neljä aikuista tytärtä.

 

Arkkipiispanvaali käytiin nyt ensimmäistä kertaa ehdokasasettelun pohjalta tapahtuvana vaalina. Vielä vuonna 1998 tasavallan presidentti nimitti arkkipiispa Paarman virkaansa. Vuoden 2000 maaliskuun alusta alkaen voimaan tulleen uuden perustuslain mukaan presidentti ei enää nimitä arkkipiispaa ja piispaa.

 

Taulukko vaalin alustavista äänestystuloksista ja -prosenteista rovastikunnittain sekä kokonaisuudessaan: http://arkkihiippakunta.fi > Arkkipiispan vaali > Arkkipiispan vaalin tulokset

 

Lisätietoja:
Tiedotuspäällikkö Iiris Kivimäki, p. 050 558 5453
Tiedottaja Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239
Tiedottaja Tuija Helenelund, p. 050 529 8503
Lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 0400 774 311

Valokuvia median käyttöön 11.3. klo 16.15 alkaen: http://evl.fi/arkkipiispa2010
Kari Mäkisen kotisivu: www.karimakinen.webs.com