Skip to content

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan nuorisotyönohjaajan ja lastenohjaajan

Mika Tunturi valittu johtavaksi nuorisotyönohjaajaksi

 

Nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi on valittu Raision seurakunnan johtavaksi nuorisotyönohjaajaksi. Tunturi aloittaa tehtävässään vuoden 2014 alusta.

 

Määräajassa virkaan tuli kolme hakemusta. Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelu työryhmä esitti Tunturia yksimielisesti. Ryhmän perusteluiden mukaan haastattelussa kävi ilmi Tunturin vahva yhteistyöhalu ja –kyky. Tunturilla on myös vankka kokemus nuorisotyöstä erityisesti rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä sekä vuosien kokemus johtamisesta.

 

Uusi lastenohjaaja valittu

 

Johanna Waris on valittu lastenohjaajan 60 % työsuhteeseen. Määräajassa hakemuksia tuli kaikkiaan yhdeksän. Hakijoista kuusi täytti lastenohjaajan kelpoisuusvaatimukset.

 

Haastatteluryhmä esitti yksimielisesti Warista lastenohjaajan työsuhteeseen.

Haastatteluryhmän mukaan, haastatteluissa painotettiin laaja-alaisen lastenohjaajan ammattipätevyyttä, sosiaalisia taitoja, kirkon työntekijän identiteettiä sekä valmiuksia kohdata eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Haastattelutilanteessa työryhmä arvosti käytöstä, joka viestittää turvallisuutta sekä persoonallisuutta, joka on helposti lähestyttävä. 

 

Diakoniatyöntekijä Päivi Leino vanhempainvapaalle

 

Diakoni Päivi Leino on jäänyt vanhempainvapaalle. Hänen sijaisenaan toimii Mia Piiparinen.