Skip to content

Kirkolliskokous valitaan helmikuussa: ehdokasasettelu käynnissä

Kirkolliskokouksen ehdokasasettelu on alkanut marraskuussa 2011. Kirkon ylimmät päättäjät eli kirkolliskokouksen jäsenet valitaan helmikuussa 2012.


Luterilaisen kirkon yhteisistä asioista päättää ylimpänä tahona Kirkolliskokous. Kirkolliskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kirkolliskokoukseen valitaan alueittain eli hiippakunnittain 64 maallikkoa ja 32 pappia. Lisäksi jäseniä ovat piispat ja eräät muut edustajat.

 

Kirkolliskokouksen toimikausi on 4 vuotta ja se valitaan ns. välillisillä vaaleilla, jolloin äänioikeutettuja ovat seurakuntien kirkkovaltuustojen jäsenet. Seuraavat kirkolliskokous edustajien vaalit pidetään helmikuussa 2012. Uusi kirkolliskokous kokoontuu ensimmäisen kerran toukokuussa.

 

Parhaillaan meneillään oleva ehdokasasettelu päättyy joulukuussa. Kuten muissakin vaaleissa maallikkoehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset, kuten puolueet ja eräät muut yhteisöt. Papit asettavat keskuudestaan omat ehdokkaansa. Kirkolliskokousehdokkaan tulee kuulua evankelis-luterilaiseen kirkkoon, olla 18 vuotta täyttänyt, rippikoulun käynyt ja konfirmoitu.

 

Kirkolliskokous päättää mm. kirkon yhteisestä taloudesta, kirkon omasta lainsäädännöstä sekä monista seurakuntien toimintaan liittyvistä asioista, kuten siitä, miten kirkolliset toimitukset toimitetaan.

 

Samaan aikaan valitaan jokaiseen hiippakuntaan hiippakuntavaltuustot, joiden tehtäviin kuuluu erilaisia hiippakunnan toimintaan liittyviä asioita, kuten tuomiokapitulin viroista.

 

Lisätietoja:

http://evl.fi/evlfi.nsf/Documents/5245804B150DA049C22574240028FCE3?openDocument&lang=FI