Skip to content

Kirkon uutta työaikamallia etsimässä

”Mitä pappi tekee arkipäivinä,” kysyvät jotkut leikillään, jotkut tosissaankin. Yksi leikkisä vastaus on: ”Pappi on kuusi päivää näkymätön ja yhden päivän käsittämätön”. Viitanneeko sunnuntain saarnan vaikeaselkoisuuteen?

No, kyllä suurin osa seurakuntalaisista tietää, että seurakunnan niin sanottua ”hengellistä työtä” tekevät työntekijät eli papit ja kanttorit, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaajat tekevät työtä arkipäivinäkin – tämänkin lehden ilmoitussivuilla on runsaasti esimerkkejä siitä työstä.

Kaikki eivät sen sijaan varmaan tiedä, että mainittujen työntekijöiden työaikaa ei ole määritelty. Ei ole päivittäisiä työaikoja eikä viikoittaisia tuntimääriä. Sen sijaan vapaa-aika on määritelty: tietysti vuosiloma sekä kaksi vapaapäivää viikossa, jotka papeilla ja kanttoreilla osuvat viikonlopuksi keskimäärin kerran kuukaudessa. Niin sanotut ”arkipyhät”, joulunpyhät ja pääsiäinen, ovat aivan normaalisti työpäiviä. Työvuoromme yritämme toki suunnitella ajoissa ja niin hyvin, että omat ja perheen menot saa sijoitettua mielekkäästi kalenteriin. Seurakunnan toimistoissa, kiinteistöissä, hautausmailla ja myös päiväkerhoissa työskentelevät noudattavat ihan ”normaaleja” työaikoja.

Kirkossa on pitkään mietitty, voisiko myös seurakuntien hengellisessä työssä toteuttaa työaikajärjestelmää niin kuin yhteiskunnan muillakin aloilla. Tarkoitus ei tietenkään ole, että työtä tehdään vain arkena kello 8 – 16, vaan työvuorot suunnitellaan samaan malliin kuin vaikkapa sairaalassa tai muilla vuorotyötä tekevillä aloilla.

Mietinnän jälkeen on kokeilun aika, ja Raision seurakunta on valittu yhdeksi maamme muutaman kokeiluseurakunnan joukkoon. Kokeilu alkaa lokakuussa ja sen on tarkoitus kestää pari vuotta.  Kokemusten perusteella sitten ratkaistaan, miten seurakuntien työajat jatkossa järjestetään.

Kokeiluun osallistuvat kaikki työntekijät, paitsi kirkkoherra ja talousjohtaja, jotka ovat jatkossakin päätösten mukaan työaikakokeilun ulkopuolella eli ns. työajattomia.

Mitä tämä kokeilu sitten käytännössä merkitsee? Kaikkia vastaantulevia kysymyksiä emme vielä osaa edes aavistaa, mutta se on selvää, että suunnittelua tulemme lisäämään. Nykyisin hartauksia, kokouksia, tilaisuuksia voi olla aamulla, keskellä päivää, illalla – ja aina taukoja välillä. Työmäärä ei jatkossa välttämättä muutu lainkaan, mutta työpäivistä yritetään saada aiempaa yhtenäisempiä.

Kaksi tavoitetta olen itse kokeilullemme asettanut – ja uskonpa, että ne ovat meidän useimpien yhteisiä.
1)    Työaikojen entistä parempi suunnittelu tekee työstä mielekkäämpää ja auttaa työntekijöitä jaksamaan paremmin.
2)    Seurakuntalaisia haluamme palvella aivan niin kuin ennenkin – jos ei sitten vielä entistä paremmin.
 

Pertti Ruotsalo

Kirkkoherra