Skip to content

Kirkonkirjojen tietojen luovuttaminen maksulliseksi

Kirkkolain mukaan kirkkohallitus määrää seurakunnille ja keskusrekistereille kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun. Maksuista on tehty uusi päätös. Uudet maksut tulevat voimaan 1.2.2014. Uudessa maksupäätöksessä on pyritty kansalaisten yhdenvertaisuuden takia noudattamaan maistraattien antamien todistusten hinnoittelua.
 
Maksut koskevat erilaisia todistuksia. Osa todistuksista on maksuttomia. Maksuttomia todistuksia ovat henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetut seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevat todistukset (ns. elää-todistus). Jos erityislaissa on erikseen säädetty siitä, että viranomaisella on oikeus saada tiedot maksutta, noudatetaan kyseisen lain säännöksiä.
 
Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin yllä mainitusta elää-todistuksesta peritään 7 euroa ja manuaalisesti laaditusta todistuksesta 30 euroa. Todistus laaditaan manuaalisesti silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä. Sukututkimusta varten laadittava todistus maksaa 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa. Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.
 
Jos todistus on tilattu ennen 1.2.2014, sovelletaan vanhaa vuoden 2009 maksupäätöstä, vaikka todistus toimitettaisiin pyytäjälle vasta helmikuun aikana tai myöhemmin.
 
 
Lisätietoja:
projektipäällikkö Veijo Koivula, Kirkkohallitus,p. 040 5747 138, veijo.koivula@evl.fi