Skip to content

Laihdutuskampanjan loppukiri tuotti 55 opettajaa Nepaliin

Raision seurakunnan Läskillä lukutaitoa -kampanjan aikana lähteneiden kilojen avulla saadaan koulutettua 55 opettajaa Nepaliin. Läskillä lukutaitoa kampanjan alkupunnituksessa kävi 183 raisiolaista ja loppupunnituksessa 105 henkeä, eli yli puolet laihduttajista oli mukana koko prosessin ajan. Yhteensä kiloja lähti 382 kg, joista yksityinen lahjoittaja maksaa 5730 € Kirkon Ulkomaanavulle.

 

Naisia kävi loppupunnituksessa yhteensä 84 ja heidän yhteenlaskettu pudonneiden kilojen määrä oli 278 kg. Miehet taas pudottivat kiloja 104. Heitä kävi loppupunnituksessa 21. Laihdutetut kilot kirjataan ja raportoidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

 

Tuntematon suomalainen yksityishenkilö on haastanut suomalaiset Läskillä lukutaitoa -kampanjaan. Yksityinen lahjoittaja on luvannut maksaa jokaisesta virallisesti laihdutetusta kilosta 15 euroa. Laihdutettujen kilojen tuotto toimitetaan Kirkon Ulkomaanavun kautta Nepaliin paikallisen opettajainkoulutuksen käyttöön. Seitsemän kilon pudotuksella saadaan koulutettua yksi opettaja.

Raision seurakunta on toteuttanut kampanjan yhteistyössä Raision terveyskeskuksen ja Raision kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.

 

THL:n esittämät arviot hankkeen tuloksista voi lukea Läskillä lukutaitoa – sivustolta:
http://www.ktl.fi/portal/suomi/yhteistyoprojektit/laskilla_lukutaitoa/