Skip to content

Mäkisestä tai Ruokasesta tulee seuraava arkkipiispa

Turun arkkihiippakunnan piispa, teologian tohtori Kari Mäkinen ja Helsingin yliopiston dogmatiikan professori, teologian tohtori Miikka Ruokanen ovat luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalin toisella kierroksella.

 

Kari Mäkinen sai äänistä 393 ja Miikka Ruokanen 285.
Toinen vaalikierros järjestetään, sillä kukaan seitsemästä arkkipiispaehdokkaasta ei saanut ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä.
 

Luterilaisen kirkon uuden arkkipiispan vaaleissa äänestysoikeus on 1226 valitsijalla. Heistä kolmasosa on maallikkojäseniä ja loput pappeja ja lehtoreita.Maallikkovalitsijoiden määrä on laskettu seurakunnittain seurakuntien väkiluvun perusteella. Vaalin ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli 95,4.  

 

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Turun arkkihiippakunnan piispa, TT Kari Mäkinen, 393 ääntä
Helsingin yliopiston dogmatiikan professori, TT Miikka Ruokanen, 285 ääntä
Mikkelin hiippakunnan piispa, TT Seppo Häkkinen, 263 ääntä
Suomen Lähetysseuran johtaja, TT Seppo Rissanen, 106 ääntä
Oulun hiippakunnan piispa, TT Samuel Salmi, 53 ääntä
Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra, TM Jouni Lehikoinen, 43 ääntä
Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherra, rovasti Martti Hirvonen, 13 ääntä

 

Arkkipiispan vaalin toinen vaalipäivä on 11.3. Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa 2010, kun nykyinen arkkipiispa Jukka Paarma jää eläkkeelle. 

 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa äänestystuloksen istunnossaan 22. helmikuuta.

 

Lisätietoja äänestystuloksista:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. (02) 279 7011 tai 0400 774 311

 

Taulukko vaalin alustavista äänestystuloksista ja -prosenteista rovastikunnittain sekä kokonaisuudessaan: http://arkkihiippakunta.fi > Arkkipiispan vaalin tulokset

 

Lisätietoa ja valokuvia ehdokkaista: http://evl.fi/arkkipiispa2010

 

KT ja YLE Turku