Skip to content

Raision hautausmaan puustoa uudistetaan

Maisemasuunnittelija Jaana Peltola on laatinut vihersuunnitelman Raision hautausmaan puuston uudistamiseksi. Suunnitelma perustuu arboristi Jukka Koskisen vuonna 2011 tekemään hautausmaan puuston kuntoarviointiin ja kesällä 2016 tehtyihin havaintoihin. Säilytettävien ja kaadettavien puiden valinnassa on otettu huomioon erityisesti puiden kunto, mutta myös puiden korkeus ja sijainti alueella, merkittävyys maisemassa ja ulkonäkö. Myös näkymien avaaminen kirkon suuntaan hautausmaan alueella ja sen ulkopuolelta on huomioitu suunnitelmassa.

Puuston uudistaminen koskee vanhimman hautausmaan osastoja kirkon ympärillä. Muiden hautausmaan alueiden puustossa on huomattavasti vähemmän ongelmia ja niiden hoito on jo aloitettu kuntoarvioinnin perusteella.  

Osa kuntoarvioinnissa huonokuntoisiksi todetuista puista on jo poistettu, mutta erityisesti vanhoja huonokuntoisia vaahteroita on vielä paljon. Kirkon ympärillä sijaitseva puusto on muita alueita vanhempaa ja suurimmaksi osaksi suuria jalopuita.

Suunnittelualueella on vain vähän pienempiä puulajeja ja näitä pyritäänkin lisäämään. Uusien puiden istutusta vaikeuttaa hautausmaan tyyli. Koko suunnittelualue on arkkuhautakäytössä ja suurin osa istutusalueista on hautaväleissä. Hautavälien tiheys on hankala suurille puille jatkuvien juuristovaurioiden vuoksi.

Myös hautausvälien pensasistutukset ovat monin paikoin erittäin huonokuntoisia ja vaativat uusimista. Hautaväleissä on lisäksi käytetty liian suuriksi kasvavia pensaslajeja, jotka vaativat jatkuvaa leikkausta.

Suunnitelmassa on esitetty uudistettavien alueiden istutusten kunnostuksia ja uusien puiden paikkoja. Hautausmaan olosuhteet muuttuvat puiden kaatojen johdosta ja uusia sopivia paikkoja puille tuleekin tarkkailla koko uudistuksen ajan. Suunnittelualueella sijaitsevat hautausmaan vanhimmat osat, joista on palautumassa hautapaikkoja seurakunnan hallintaan.

Suunnitelma toteutetaan vuosina 2017 – 2019 siten, että ensin toteutetaan puiden ja pensaiden kaadot talvella 2017 – 2018. Vuonna 2019 panostetaan istutuksiin. Raision kirkko täyttää 715 vuotta vuonna 2020, johon mennessä hautausmaan puuston uudistaminen on valmis.

Lisätietoja:
Kari Haakana, p. 0400 533928 tai kari.haakana@evl.fi
Mikko Jantonen, p. 044 7160361 tai mikko.jantonen@evl.fi

http://www.raisionseurakunta.fi/kirkko-ja-hautausmaa/hautausmaa/ajankoht...