Skip to content

Seurakunnan talous vakaa

Raision seurakuntaan kuului läsnä olevan väestön mukaan laskettuna 78 %:a raisiolaisista. Kirkosta erosi poikkeuksellisen paljon (406) jäseniä, johtuen siitä laajasta keskustelusta, jota käytiin samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnin siunaamisesta. Vuonna 2010 kirkollisverotuloa saatiin keskimäärin 181,70 € jäseneltä.

 
Tällä tuotolla seurakunta pystyy tarjoamaan seurakuntalaisille mm. ilmaiset rippikoulut ja leirit (yksi riparilainen maksaa seurakunnalle 750 €), laadukkaita konsertteja, muskareita, erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, piirejä, kerhoja, retkiä kaiken ikäisille, ilmaiset veteraanileirit, ilmaisia lounaita ja avustuksia työttömille ja vähävaraisille, kotikäyntejä ja keskusteluapua sekä tietysti jumalapalveluselämän sekä hautausmaan ja kiinteistöjen, kuten arvokkaan kirkon ylläpidon. Tämän lisäksi mm. seurakunnan päiväkerhoista peritään vain nimellinen maksu.
 
Raision seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuodesta 2005 lähtien. Seurakunnan kirkollisverotulot laskivat vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna -3 %, vastaavasti yhteisöverotuotot nousivat 25 %. Kokonaisuudessaan verotulojen lasku oli vuoteen 2009 verrattuna - 0,3 %.
                                                         
Vuoden 2010 talousarvion käyttötalousosan toimintatulojen toteutumisprosentti oli 116 %
(1.124.480,28 €) ja toimintakulujen 93 % (4.454.050,78€). Toimintakulujen alittuminen johtui pääasiassa vastikkeiden ja henkilöstökulujen alittumisesta.
 
Tilikaudelta muodostui ylijäämää 64.014,69 €. Vuosikate on 374.271,34 €. Vuoden 2010 poistot olivat 466.420,13 €.
 
Vuonna 2010 korot olivat edelleen ennätyksellisen alhaalla ja esim. vuoden määräaikaistalletuksista sai alimmillaan 1,25 %:n koron kun vielä vuoden 2008 alkupuolella korkotuotto oli 4,5 – 5 %:n luokkaa. Korkotuotot olivat noin 41.000 € vuonna 2010 ja osinkotuotot noin 19.934,02 €, josta hautainhoitorahaston osinkojen osuus oli 12.748,30 €.
 
Lisätietoja: talousjohtaja Tuula Kanervisto