Skip to content

Seurakuntavaalien 2010 ehdokasasettelu on käynnissä

Seurakuntavaaleit 2010 järjestetään 14.–15.11. Ennakkoäänestys tapahtuu 1.-5.11. Vaaleilla valitaan Raision seurakunnan 27 luottamusmiestä vuosiksi 2011–2014. Vaalien ehdokasasettelu päättyy 15.9.

 

Seurakuntavaalit 2010: Ensimmäinen kerta -nää on meidän vaalit! ovat monelle nuorelle ja aikuiselle ensimmäinen kerta osallistua kirkon päätöksentekoon. Äänioikeuden alentaminen 16 ikävuoteen antaa mahdollisuuden seurakuntien hallintokulttuurin uudistamiselle. 

 

Tällä hetkellä luottamushenkilöt eivät edusta seurakuntalaisia tasaisesti eivätkä kattavasti. Luottamushenkilöistä yli 60 % on yli 50-vuotiaita ja vain 7 % alle 30-vuotiaita. Seurakuntavaaleissa herätysliikkeet ja puolueet aktivoivat jäsenensä uurnille tehokkaasti. Mutta kuka edustaa tavallista seurakuntalaista, joka kasvattaa tilastoja joulukirkossa, rippikoulussa ja toimituksissa?

 

Kirkko toteuttaa nuorten osallisuutta tavalla, jota yhteiskunnassa vasta pohditaan. Kirkolliskokous päätti antaa äänioikeuden seurakuntavaaleissa kaikille 16-vuotiaille jäsenille. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen, joka astui voimaan 1.1.2009. Marraskuussa 2010 nuorten äänioikeus toteutuu ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti.

 

Luottamushenkilöksi kasvetaan

Moni nuori aristelee asettua ehdokkaaksi siinä pelossa, että tehtävä onkin vaativa, puuduttava tai epäkiitollinen. Mutta luottamushenkilöksi ei synnytä vaan kasvetaan. Halu hoitaa yhteisiä asioita motivoi oppimaan tehtävässä tarvittavia taitoja yhdessä muiden kanssa. Luottamushenkilökoulutus on suuri apu. Kokouksiin valmistautuessa oma taustaryhmä tai -lista voi olla tukena. Yhdessä vaikuttamalla asiat etenevät.
 
Luottamushenkilöiden verkostoituminen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin luo yhteyttä ja tukea. Nuorten osalta tämä toteutuu NAVI-verkoston kautta. Seurakunnassa vanhat konkarit, tuutorit tai työntekijät voivat kulkea uusien luottamushenkilöiden rinnalla.
 
Ehdokkaaksi voi asettua sellainen henkilö, jokaon kristillisestä vakaumuksesta tunnettu; joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 14.11.2010; joka on konfirmoitu ja merkitty Raision seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään 15.9.2010; joka ei ole vajaavaltainen; joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; sekä henkilö joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.
 
Faktoja vaaleista
-         äänestää saavat 14.11. mennessä 16 vuotta täyttävät
-         ehdokkaan täytyy täyttää 18 vuotta 14.11. mennessä
-         ehdokasasettelu päättyy 15.9.
-         ennakkoäänestys 1.-5.11.
-         vaalipäivät isänpäivä su 14.11. ja ma 15.11.
-         nuorten vaalikampanja: www.ensimmainenkerta.fi
-         koko kirkon vaalikampanja: www.seurakuntavaalit.fi