Skip to content

Seurakuntavaalit 2014 - ehdokasasettelu käynnistyy

Luterilaiseen kirkkoon valitaan uudet paikallispäättäjät marraskuussa. Seurakuntien yhteinen ehdokasrekrytoinnin kampanja-aika on 31.3.–20.4. Katukuvassa seurakuntavaalit näkyvät teemalla Usko hyvän tekemiseen. Kirkon tekemä auttamistyö on yksi merkittävimmistä syistä kuulua kirkkoon.

– Vaalien yhteydessä haluamme muistuttaa siitä hyvästä, mitä seurakunnat jäsentensä kautta tekevät, sanoo Mari Leppänen, seurakuntavaalien projektipäällikkö.

Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi ainoa valtakunnallinen vaali, jossa äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä. Kirkko antaakin nuorille tärkeän vaikuttamismahdollisuuden.

– Seurakuntien rakennemuutokset ja tiukkeneva taloustilanne vaativat päättäjiä tekemään vaikeitakin valintoja monen hyvän asian väliltä. On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu, Mari Leppänen muistuttaa.

Kiinnostaisiko juuri sinua seurakuntavaalien ehdokasrekrytointi esimerkiksi puolueen, yhdistyksen tai järjestön taholta? Vai haluaisitko ehkä lähteä laatimaan ehdokaslistaa joltakin muulta pohjalta?

 

Ehdokaslistan perustaminen

 

Ehdokaslistan voi asettaa vähintään kymmenestä seurakunnan äänioikeutetusta jäsenestä koostuva valitsijayhdistys. Ehdolle asettuvan tulee täysi-ikäinen, konfirmoitu kirkon jäsen. Kirkkovaltuustoon ei voida valita saman seurakunnan päätoimista työntekijää. Vaaleissa ehdokkaan saama ääni lasketaan ehdokaslistan yhteiseen äänimäärään. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja saamansa kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava vaalitapa on käytössä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa. 

 

Valitsijayhdistys perustetaan Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalla, johon liitetään Ehdokkaan suostumus ja vakuutus -lomake ja Asiamiehen vakuutus -lomake. Näitä lomakkeita voi tulostaa netistä osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi huhtikuun alusta lähtien.

 

Katso myös:
Valtakunnallinen äänestäjille ja ehdokkaille tarkoitettu sivusto:
www.seurakuntavaalit.fi

Nuori vaikuttaja?
Kenen asiaa sinä edistät?
Piispojen puheenvuoro: Miksi nuoria tarvitaan?