Skip to content

Sinustako seurakuntasi luottamushenkilö?

Minkälainen on sinun kirkkosi?
- Seurakuntavaaleissa voit vaikuttaa kirkon ja kotiseurakuntasi tulevaisuuteen

Marraskuussa 2018 valitaan maamme 400 seurakuntaan yhteensä noin 9000 uutta luottamushenkilöä, jotka ovat mukana päättämässä keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään sekä vaikuttamassa myös kirkolliskokouksen maallikkojäsenien valintaan. Vaalien teemana on tällä kertaa ”Minun kirkkoni”.

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein, ja ne ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan kotiseurakunnan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen ja ne ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää joten myös nuorilla on hyvä mahdollisuus tulla valituksi ja saada äänensä kuuluville tulevaisuuden kirkkoa kehitettäessä.

Ehdokkaiksi kutsutaan eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä eri aloilta. Erityisesti nuoria rohkaistaan lähtemään mukaan entistä aktiivisemmin. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu seurakunnan jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018. Äänestää voivat kaikki vaalipäivään mennessä 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.


Ehdokasasettelu alkanut

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on alkanut ja jatkuu 17.9. asti.

Ehdolle voi asettua valitsijayhdistysten kautta. Ne keräävät listoilleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa. Listojen taustalla voi myös olla herätysliike, poliittinen puolue tai vaikkapa asuinalue. Ehdokkaiden joukosta seurakunnan jäsenet valitsevat äänillään päättäjiä, jotka ohjaavat kirkon suuntaa tulevaisuudessa. Ehdokkaita marraskuun vaaleihin voi asettaa 17.9. asti.

Raision seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 27 seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttävää valtuutettua.
Nykyisen valtuuston kokoonpano.

 
Uudet vaalisivut avattu

Syksyn 2018 vaaleissa valitsijayhdistyksillä on ensimmäistä kertaa keskitetty mahdollisuus esittäytyä kirkon vaalisivustolla www.seurakuntavaalit.fi

”Tarjoamme verkkosivuillamme paikan, jossa seurakunnassa vaikuttamisesta kiinnostuneet henkilöt ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen kokoajat voivat kohdata toisensa. Halusimme kehittää ja helpottaa seurakuntavaalien ehdokasasettelua ja luoda uudenlaisen mahdollisuuden tutustua valitsijayhdistyksiin”, vaalien kampanjapäällikkö Hanna Piira kertoo.

”Kirkko tarvitsee eri-ikäisiä, sitoutuneita päättäjiä, jotka tulevat erilaisista taustoista. Tavoitteena on saada ehdokkaiksi niin uusia ja raikkaita kasvoja kuin kokeneita vaikuttajia ja pitkän linjan luottamushenkilöitä. Eri-ikäisten, erilaisista taustoista tulevien ja seurakunnan elämän kehittämisestä kiinnostuneiden ehdokkaiden löytäminen seurakuntavaaleihin on ensiarvoisen tärkeää ja kaikkien etu”, Piira muistuttaa.

Seurakuntavaalit.fi-sivustolle on koottu tietoa ehdokasasettelusta ja valitsijayhdistyksistä. Sen aineistoa täydennetään vaiheittain ja jo nyt on valitsijayhdisyksillä mahdollisuus esitellä itseään sivustolla: https://www.seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset

Sivustolla on paljon tietoa vaaleista ja myös vaalien tulostiedot tulevat sivuille vaalien jälkeen.

Katso lisää:
www.seurakuntavaalit.fi
Facebook-tapahtuma: Minun kirkkoni – seurakuntavaalit 2018
Minun kirkkoni Twitterissä #minunkirkkoni.
http://www.youtube.com/watch?v=P98vpAcAUrY&feature=youtu.be

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tärkeitä päivämääriä:
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018.
Varsinainen äänestyspäivä 18.11.2018.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Asetu rohkeasti ehdolle, huomisen kirkkoa tehdään nyt!