Skip to content

Uusi jäsentietojärjestelmä siirtää kirkon jäsentiedot nykyaikaan

Kaikki evankelis-luterilaisen kirkon 430 seurakuntaa ovat ottaneet käyttöön kirkon valtakunnallisen jäsentietojärjestelmän, Kirjurin. Se on korvannut aikaisemmat seurakuntien paikalliset jäsentietojärjestelmät.

 

Kirjuriin merkitään muun muassa seurakuntalaisten kasteet, rippikoulut, avioliiton esteiden tutkinnat ja vihkimiset. Tavoitteena on, että kirkolle tulee säästöjä yhteiseen jäsentietojärjestelmään siirtymisestä noin 3 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Lisäksi jatkossa jäsentietojärjestelmässä ovat seurakuntalaisten nykyisten tietojen lisäksi myös vanhat, käsin kirjoitetut kirkonkirjojen tiedot. Ne digitoidaan vuoden 2014 loppuun mennessä Kirjuriin. Jo nyt kansalaiset voivat muun muassa liittyä kirkkoon sähköisesti. Tulevaisuudessa myös muita seurakunnan jäseniä palvelevia toimintoja voidaan hoitaa kansalaisliittymän avulla.

 

”Sähköiseen muotoon siirtyvät kirkonkirjat ja palvelut helpottavat asioiden hoitamista. Siirtymävaihe on vielä menossa. Kunhan digitointi saadaan seurakunnissa päätökseen helpottuu esimerkiksi sukuselvityksien saaminen perunkirjoitusta varten huomattavasti koko maassa. Tarvittavat tiedot voi tilata yhdestä paikasta”, sanoo kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja Kirkkohallituksesta.

 

Kevään aikana voi olla siirtymävaiheesta johtuvia viivästyksiä. Kirkkoherranvirastoissa ja seurakuntien keskusrekistereissä pyydetään todistusten tilaajia tarkistamaan omien tietojen oikeellisuus. Tämä auttaa myös joidenkin vanhojen rekisteritietojen saattamista ajan tasalle. Vanhimmat tiedot Kirjurissa ovat 1850-luvulta.