Skip to content

Uusi ympäristöohjelma seuraavalle viisivuotiskaudelle

Raision seurakunnassa on kiinnitetty ympäristöasioihin huomiota jo pitkään. Tätä on edesauttanut kuuluminen kirkon omaan ympäristödiplomijärjestelmään vuodesta 2007 lähtien. Nyt seurakunnassa kirjoitetaan raporttia kuluneen nelivuotiskauden ympäristöasioiden hoidosta sekä laaditaan ympäristöohjelma vuosiksi 2015-2019.

 

Raision seurakunnassa ympäristöasiat ovat vakiintuneet hyviksi käytännöiksi monilla eri osa-alueilla. Edellisellä diplomikaudella ympäristöasiat otettiin huomioon esimerkiksi siivoustyössä, siirtymällä käyttä­mään ympäristömerkittyjä tuotteita. Samaten Reilun kaupan kahvia ja teetä käytetään kaikissa seurakunnan tarjoiluissa ja suurin osa seurakunnassa käytettävistä tuotteista on ympäristömerkit­tyjä.

 

Kuluneen ympäristödiplomikauden alkua kuvaa hyvin kristillisen ympäristökasvatuk­sen ja luontopolkujen hyödyntäminen monipuolisesti eri työaloilla. Jälkipuoliskolla merkittävin ympäristösaavutus liittyy tehostettuun energiankulutuksen seurantaan ja siihen liittyviin toimen­piteisiin. Näiden ansiosta seurakunnan kokonaisenergiankulutus on vähentynyt yli 15 % vuoden 2010 kulutusluvuista verrattuna vuoden 2013 kulutuslukuihin.

 

Toimistopuolella merkittävä uudistus on ollut kaikkia työntekijöitä koskeva sähköiseen ostolas­kuun ja Katriina-varausjärjestelmään siirtyminen. Tämä on merkinnyt huomattavaa paperinsääs­töä.