Skip to content

Vaalikone auttaa sopivan ehdokkaan löytämisessä seurakuntavaaleissa

Sopivan ehdokkaan löytäminen on tämän vuoden seurakuntavaaleissa aiempaa helpompaa, sillä äänestäjien apuna toimii vaalikone.  Raision  seurakunnan ehdokkaat vastauksineen löytyvät seurakuntavaalit6.vaalikone.org/fi/vaali_000101

 

Vaalikoneen avulla selviää muun muassa, mitkä asiat seurakunnan toiminnassa ovat ehdokkaalle tärkeitä ja miten hän suhtautuu seksuaalivähemmistöihin.

 

Raision seurakunnan ehdokkaista 68 % on vastannut vaalikoneen kysymyksiin.

Kirkkohallituksen tarjoaman vaalikoneen on ottanut käyttöönsä lähes 300 seurakuntaa. Näiden seurakuntien ehdokkaista 68 prosenttia on vastannut vaalikoneen kysymyksiin. Kaikkiaan seurakuntia on 449. Noin 30 seurakunnassa on sopuvaalit.

 

Vaalikonetta voi käyttää arviolta noin 85 prosenttia äänestäjistä, sillä suuret seurakunnat ja yhtymät ovat ottaneet sen käyttöönsä.

 

Vaalikone tukee ehdokkuutta

Vaalikone tukee ehdokkuutta, sillä sen avulla äänestäjät pääsevät tutustumaan muutoin ehkä heille tuntemattomien ehdokkaiden mielipiteisiin ja taustoihin. Vaalikoneen avulla äänestäjä saa myös kokonaiskuvan, millaisia mielipiteitä tietyn ehdokaslistan taakse kätkeytyy.

 

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 1.-5.11.2010. Varsinaiset äänestyspäivät ovat isänpäivänä 14.11. ja maanataina 15.11.

 

Vaaleilla valitaan ylintä päätösvaltaa seurakunnissa ja yhtymissä käyttävät luottamushenkilöt. Raision seurakunnassa valitaan 27 kirkkovaltuuston jäsentä.