Skip to content

Vuoden 2011 Tasaus-kohteena Nepalin syrjityt

Tasaus-keräyksellä luodaan kehitysmaiden ihmisille edellytyksiä parantaa elinolojaan. Vuonna 2011 Tasauksen pääkohteena on Nepal, jossa heikoimmassa asemassa ovat vammaiset, dalitit eli alakastiset, ja maan lukuisat etniset vähemmistöt.

 

Nepalissa vammaiset, vähemmistökansat ja dalitit jäävät useasti köyhyyden ja syrjinnän vuoksi yhteiskunnan ulkopuolelle. Vammaisuutta pidetään Nepalissa jumalten tahtona tai entisen elämän rikkomusten seurauksena, minkä seurauksena vammaisia hävetään ja piilotellaan.

 

Jokainen ansaitsee ihmisarvoisen elämän

Virallisen kastilaitoksen lakkauttamisesta huolimatta ajatus eriarvoisuudesta elää nepalilaisessa yhteiskunnassa yhä vahvana, ja alimpaan kastiin kuuluvat dalitit ovat syntyperänsä vankeja koko elämänsä. Maassa elävät monet etniset vähemmistöt kokevat saman kohtalon. Yhteiskunnan rakenteissa sitkeästi elävät uskomukset jättävät nämä syrjityt väestöryhmät ilman koulutusta, terveydenhoitoa, toimeentuloa ja ihmisarvoa.

 

Köyhyyden ja eriarvoisuuden kitkemiseksi on tehtävä työtä ihmisoikeuksien puolesta. Ihmisoikeuksien puolustaminen on yksi Suomen Lähetysseuran päätehtävistä.

 

Keräyksellä pyritään vammaisten ja dalitien aseman parantamiseen ja heidän ihmisoikeuksiensa toteutumiseen. Tavoitteena on tarjota yhä useammalle vammaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus perus- ja ammattikoulutukseen sekä lukutaito-opetukseen. Keräystuotolla autetaan daliteja ja etnisiä vähemmistöjä parantamaan koulutustasoaan, pääsemään terveydenhuollon piiriin ja kehittämään elinkeinojaan.

 

Jokainen ansaitsee ihmisarvoisen elämän. Tasaus-kampanjan avulla Nepalin syrjäytetyt pystyvät jatkamaan matkaansa yhteiskunnan marginaaleista omaehtoisuuteen ja yhdenvertaiseen osallisuuteen.

 

Tasaus jakaa hyvinvointia

Tasaus on Suomen Lähetysseuran vuosittainen tiedotus- ja varainhankintakampanja, jolla tuetaan kehitysyhteistyötä eri puolilla maailmaa. Lähetysseuran kehitysyhteistyöhankkeet saavat varoja myös ulkoministeriöltä, Tasaus-kampanjalla kootaan Lähetysseuran omavastuuosuutta.

 

Tasaus-kampanja syntyi vuonna 1992 kevät- ja syyspäiväntasauksen innoittamana. Valo jakaantuu maailmassa tasan kaksi kertaa vuodessa, mutta elämisen edellytykset eivät koskaan. Siksi tarvitaan hyvinvoinnin tasaamista.

 

Raision seurakunnan

TASAUSTAPAHTUMA

la 24.9. klo 11-14  Kauppakeskus Myllyssä

Tasaamalla Nepalin kastittomille henkilötodistus. Mukana Raision seurakunta ja Suomen Lähetysseura. Jaossa tasaustietoa ja lapsille Tasausilmapalloja. Myynnissä erilaisia Tasaustuotteita.

 

TASAUSPÄIVÄN TAPAHTUMA

ma 26.9. klo 11-12 Tasalan Kamarissa