Skip to content

Yhteisvastuukeräyksellä torjutaan yksinäisyyttä

Helmikuun 3. päivä alkavalla Yhteisvastuukeräyksellä autetaan syrjäytyneitä, yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja Kambodzhassa. Yhteisvastuukeräyksen alkua vietetään Raisiossa sunnuntaina 3.2. järjestettävässä messussa. Messun jälkeen diakoniatyöntekijä Päivi Leino kertoo vuoden 2013 keräyksestä seurakuntatalossa.

 

Yli 300 000 suomalaisvanhusta kokee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisten ja syrjäytyneiden vanhusten todellista määrää ei tiedä kukaan. Moni jää vangiksi omaan kotiinsa, kun liikuntakyky heikkenee ja ulos ei enää pääse ilman apua. Joka toinen päivä yli 65-vuotias suomalainen päättää elämänsä oman käden kautta.

 

Suomessa Yhteisvastuuvaroin käynnistetään etsivän vanhustyön projekti, jonka kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset, eristäytyneet tai syrjäytyneet vanhukset.

 

Hanke käynnistyy ensin muutamilla paikkakunnalla, joissa tehtävän työn perustana on seurakunnan, kunnallisen terveydenhoidon ja mahdollisten järjestöjen yhteistyöverkosto, jonka avulla selvitetään yksinäisten vanhusten elämäntilannetta ja ohjataan heitä palvelujen piiriin. Lisäksi vanhusten tukihenkilöiksi koulutetaan vapaaehtoisia, muun muassa aktiivisia vanhuksia, jotka haluavat jakaa arkea ikäistensä kanssa.

 

Kambodzha on yli 14 miljoonan asukkaan valtio Kaakkois-Aasiassa. Kambodzhassa ei ole eläkejärjestelmää, eikä vanhusten tukipalveluja. Selviytyäkseen vanhukset joutuvat työskentelemään elämänsä viime metreille. Moni vanhus huolehtii yksin myös lapsenlapsistaan.

 

Kambodzhassa Yhteisvastuu tukee köyhien maaseutualueiden kehityshanketta, jossa kyläyhteisöjä koulutetaan monin tavoin parantamaan elinolosuhteitaan, kuten kehittämään vesi- ja jätehuoltoa, rakennustekniikkaa sekä viljelymenetelmiä. Yhteisöjen vahvistuminen helpottaa myös vanhusten arkea. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

 

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 60% tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20% käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20% kirkon ja Seurakuntien tekemään avustustyöhön.