Skip to content

Yhteisvastuukeräys alkaa

Yhteisvastuukeräyksen virallinen avajaisjumalanpalvelus järjestetään sunnuntaina 7.2 Raision kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjotaan kirkkokahvit ja tietoa Yhteisvastuukeräyksestä seurakuntatalossa.Kaikki ennen Yhteisvastuukeräyksen virallista avausta 7.2. annetut lahjoitukset on kohdistettu Kirkon Ulkomaanavun Haitin hätäapuun.

 

Vuoden 2010 Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena kohteena on tammikuussa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen runtelema Haiti. Keräyksen tuotto ohjataan hätäapu- ja jälleenrakennustyöhön Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kautta.

 

Katastrofiavun ensimmäinen vaihe kestää kuukaudesta kahteen kuukauteen. Kun akuutti hätäavun tarve vähenee, alkaa jälleenrakennusvaihe, joka saattaa kestää jopa vuosia. Haiti tulee olemaan yksi Kirkon Ulkomaanavun suurimmista avustusoperaatioista.

 

Haitin jälleenrakennus tulee sisältämään erityisesti väliaikaiskoulujen rakentamista, koulujen raivausta, puhdistusta ja korjausta sekä vesijärjestelmien korjausta ja puhdistusta. Myös ruokaturvan parantamisen ja psykososiaalisen tuen tarve on suuri.

 

Lasten pääseminen kouluun on ensiarvoisen tärkeää heidän turvallisuutensa, hyvinvoinnin ja nopeamman toipumisen vuoksi. Väliaikaiskoulut sijoitetaan tuhoutuneiden koulurakennusten pihoille tai kotinsa menettäneille ihmisille perustettuihin leireihin.

 

Yhteisvastuukeräyksen varoilla tuetaan mm. haitilaisten ruokaturvan parantamista. Ruoantuotannon vaikeus juontaa juurensa muun muassa köyhyydestä, ympäristöongelmista ja kaupan vapauttamiseen liittyvistä tekijöistä. Yhdessä kyläläisten kanssa kehitetään kestäviä viljely- ja tuotantomenetelmiä vuoristoisessa maassa.

Avustustili: Yhteisvastuukeräys Nordea 208918-6775
 

Seurakunnan Yhteisvastuutapahtumia.