Skip to content

Ympäristödiplomit Raision seurakunnalle sekä Espoon ja Joensuun seurakuntayhtymille

Kirkkohallitus myönsi täysistunnossaan 14.12. Ympäristödiplomit  Raision seurakunnalle sekä Espoon ja Joensuun seurakuntayhtymille. Ympäristödiplomin luovutustilaisuus järjestetään Raision seurakunnassa 9.2.

 

Kirkon ympäristödiplomi myönnetään seurakunnille jotka toiminnassaan kiinnittävät erityistä huomiota ympäristön ja luonnonsuojeluun sekä ympäristökasvatukseen. Raision seurakunnalla on ollut ympäristödiplomi vuodesta 2006 lähtien. Diplomi myönnetään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

 

Raision seurakunnassa on käytetty voimavaroja kristilliseen ympäristökasvatukseen. Seurakuntalaisten ympäristökasvatuksen lisäksi henkilökunta on saanut kunkin työalaan liittyvää ympäristökasvatusta.

Ympäristöratkaisut näkyvät Raisiossa myös rakentamisessa, sillä seurakunnan Viherlahden leirikeskuksen päärakennus rakennettiin matalaenergiataloksi, jonka lämmitys tuotetaan maalämmöllä.

 

Raision seurakunnan jumalanpalveluselämässä ympäristöteema näkyi muun muassa Earth hour -kynttilähartauksissa keväällä 2009 ja 2010. Lisäksi seurakunta on panostanut metsäalueittensa virkistysarvoon rakentamalla alueille muun muassa luontopolkuja.

 

Espoon seurakuntayhtymän vuodesta 2006 voimassa ollut ympäristödiplomi uusittiin. Espoossa on muun muassa investoitu uusiutuvaan energiaan. Seurakunnat ovat siirtyneet ekosähköön, joka tuotetaan pohjoismaisella vesivoimalla. Espoossa omaa autoaan päivittäisessä työliikenteessä käyttävien määrä on laskenut huomattavasti ja samoin työntekijöiden työtehtäviinsä käyttämien ajokilometrien määrä.

 

Espoon seurakuntien hankinnoissa on vuodesta 2006 alkaen lisätty huomattavasti ympäristöystävällisten tuotteiden määrää. Sekajätteen määrä on saatu vähenemään energia- ja biojätteen lajittelua tehostamalla. Hautakynttilöistä kertyvä muovi- ja metallijäte lajitellaan, ja ongelmajätteiden keräys on asianmukaisesti järjestetty.

 

Espoon seurakuntayhtymässä ympäristökasvatus kuuluu kaikkiin työmuotoihin. Esimerkiksi Olarin seurakunnan Karakappelin lapsiperhekerhossa kierrätysmateriaalien käyttö, luontoretket, kertakäyttötuotteiden välttäminen ja jätteiden lajittelu ovat osa kerhon arkea.

 

Jatkossa Espoon ympäristösuunnitelmiin kuuluu myös Suvelan kappelin rakentaminen, josta on tulossa ekorakentamisen hanke vuonna 2013. Espoon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelma vuosille 2010–2019 ei sisällä uudishakkuita, vaan metsiä hoidetaan virkistysmetsinä.

 

Joensuun seurakuntayhtymän toimistotyössä on puolestaan vähennetty paperijätettä ja siirrytty pääosin sähköiseen viestintään. Laitehankinnoissa painotetaan ympäristönäkökulmaa.

Yhtymän hautausmailla otetaan takaisin kynttiläjätekeräys, koska Enossa oleva energiayhtiö aloittaa kynttiläjätteen hyötykäytön. Joensuun seurakuntayhtymän seurakunnat ovat myös Reilun kaupan seurakuntia.

 

Kirkkohallitus perusti Kirkon ympäristödiplomin vuonna 2001 ja myöntää diplomit täysistunnossaan.

Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2005 http://sakasti.evl.fi/ymparistodiplomi

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Hannele Siltala, puh. 044-7160 380 tai hannele.siltala@evl.fi